Rozporządzenia wprowadzają zwolnienia w okresie od 23 marca do 27 marca 2020 roku.

Pierwsze rozporządzenie (Dz.U. poz. 500) dotyczy zwolnienia z podatku akcyzowego alkoholu etylowego użytego do produkcji produktów biobójczych. Aby z niego skorzystać, trzeba spełnić kilka warunków.

  • Po pierwsze konieczna jest obecność funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej przy wykonywaniu czynności użycia alkoholu etylowego do produkcji produktów biobójczych, ich konfekcjonowania i wydania z magazynu producenta, podmiotu konfekcjonującego lub Agencji Rezerw Materiałowych lub Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.
  • Drugi warunek to wpisanie produktów biobójczych do Wykazu Produktów Biobójczych nie później niż w dniu ich dostarczenia Agencji Rezerw Materiałowych lub Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych – na realizację ich zadań statutowych.
  • Poza tym produkty ta mają być dostarczone Agencji Rezerw Materiałowych lub Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych na cele związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką lub zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Zobacz procedurę w LEX: Narzędzia podatkowe wpierające zwalczanie pandemii koronawirusa (COVID-19) >

Rozporządzenie przewiduje, że zwolnienie będzie stosowane od 23 marca 2020 r. do dnia 27 marca 2020 r. W tym samym okresie będą obowiązywać zmiany w rozporządzeniu w sprawie środków skażających alkohol etylowy, które także opublikowano w sobotę w Dzienniku Ustaw pod poz. 501.

Czytaj też: Spirytus do dezynfekcji w biurze może być kosztem >