Jak wynika z opublikowanych założeń, celem projektowanego rozporządzenia jest przedłużenie stosowania PKWiU 2008 do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, w zakresie art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f i g ustawy o VAT. Chodzi tu o dostawy następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:

  • preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),
  • komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),
  • urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27),
  • maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28),

Dłuższe stosowanie dotychczasowych kodów ma mieć zastosowanie także do dostaw hurtowych i detalicznych części do:

  • pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3),
  • motocykli (PKWiU 45.4);
  • oraz towarów wskazanych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (towary objęte split paymentem).

 

Zobacz również: Do rozliczenia VAT potrzebne będą trzy klasyfikacje zamiast jednej >>