Należałoby postawić pytanie, czy polscy doradcy podatkowi, funkcjonujący w rzeczywistości kolejnych odsłon Polskiego Ładu, dysponują jeszcze wolnymi rezerwami czasowymi, pozwalającymi na przejęcie nowych obowiązków, które dotychczas były wyłączną domeną adwokatów oraz radców prawnych. Jednocześnie właśnie kolejne odsłony Polskiego Ładu i zawarte w nich kolejne zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, jak też ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także czynności sprawdzające na kształt kontroli krzyżowej odbywającej się pomiędzy ZUS a KAS wymuszają zmiany w tym zakresie i przejęcie zadań przez doradców podatkowych.

 

 

Przejęcie przez doradców podatkowych zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych (Sądy Pracy i Ubezpieczeń Społecznych), jak też postępowań rejestrowych w Sądach Gospodarczych (KRS) to absolutne minimum; względnie to ostatnie zadanie mogłoby spoczywać na notariuszach, jeżeli umowa spółki lub jej zmiany dokonywane są w formie aktu notarialnego.

Czytaj też: Przestępstwa i wykroczenia skarbowe w podatku VAT >>>

Udział doradców podatkowych w sprawach karnych skarbowych

Od wielu lat wspomina się o konieczności udziału doradców podatkowych (wspólnie z adwokatami) w sprawach karnych skarbowych ze względu na znajomość realiów związanych z prawem podatkowym i bilansowym.

Daleka jestem od chęci skonfliktowania środowiska adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych, jednakże warto spojrzeć na twardą rzeczywistość i wyciągnąć z niej konstruktywne wnioski. Kancelarie adwokackie i radcowskie nie oferują swoim klientom prowadzenia spraw płacowo – kadrowych, nie zajmują się usługowym sporządzaniem list płac, deklaracji ZUS wraz z raportami imiennymi oraz wyliczaniem zaliczek na PIT – 4, zaś na koniec roku sporządzeniem deklaracji PIT – 4R oraz informacji PIT – 11 dla kilkudziesięciu / kilkuset osób.

Czytaj też: Zasady etyki zawodowej doradcy podatkowego >>>

Coraz częściej także sędziowie orzekający w Sądach Pracy i Ubezpieczeniach Społecznych zwracają się z prośbą lub wzywają doradców podatkowych do korespondencyjnego złożenia wyjaśnień. To właśnie doradca podatkowy, prowadzący na co dzień sprawy danego pracodawcy lub płatnika składek (w zależności od przedmiotu, w jakim toczy się rozprawa) jest w stanie wytłumaczyć dogłębnie istotę sprawy oraz przedstawić ją we wszystkich aspektach. Bardzo często doradca podatkowy jest jedyną osobą skłonną udzielać jakichkolwiek wyjaśnień, zwłaszcza, gdy sprawa toczy się już piąty rok z rzędu, a spółka (pracodawca / płatnik składek) przestała istnieć trzy lata temu.

Zobacz również:
Andrzej Ladziński: Aplikacji dla przyszłych doradców podatkowych raczej nie będzie >>
Wraca temat dużej reformy zawodu doradcy podatkowego >>

Aplikacja dla przyszłych doradców podatkowych

Wprowadzenie aplikacji w przypadku spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych byłoby czymś co najmniej dziwnym, zwłaszcza w przypadku osób prowadzących swoje kancelarie podatkowe i zajmujących się sprawami z tego obszaru już od wielu lat.

W przypadku spraw karno-skarbowych adwokatom trudno odmówić biegłości w poruszaniu się po kodeksie karnym, karno – skarbowym i postępowania karnego, jednakże nie zajmują się oni na co dzień prowadzeniem ksiąg rachunkowych, ani też rozliczeniami podatkowymi, w przeciwieństwie do doradców podatkowych, którzy prowadzą sprawy klienta przez kilkanaście lat, dzięki czemu są w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy dana operacja została zaksięgowana, w jaki sposób ją zakwalifikowano do poszczególnych kategorii i z jakich powodów.

Czytaj też: Tajemnica zawodowa a odpowiedzialność karna skarbowa i dyscyplinarna doradcy podatkowego >>>

 

Toga dla doradców podatkowych

Kwestia togi jest sprawą dyskusyjną i to z kilku względów. Najważniejszym zadaniem, by nie powiedzieć misją, doradcy podatkowego jest takie prowadzenie spraw jego klientów, aby nie doprowadzać do żadnych sporów administracyjnych, ani sądowych. Ponadto, żaden z nas nie będzie chodził w todze ani po ulicy, ani nie będzie jej zakładał we własnej kancelarii, czy też w siedzibach naszych klientów. Wielu z nas bez togi świetnie funkcjonuje, natomiast nie będzie funkcjonowało bez zachowania tajemnicy zawodowej, pisząc na swoich klientów donosy, czy też – jak kto woli – MDR-y, które w naszym ustawodawstwie wcale nie odpowiadają wymogom unijnym, lecz zostały stworzone na bliżej nieokreślone potrzeby polskiego ustawodawcy, który do bazy unijnej stanowiącej 10 proc. dopisał własną nadbudowę rzędu 90 proc.

Czytaj też: Wybrane aspekty ochrony tajemnicy doradcy podatkowego w polskim procesie karnym w zakresie dowodów z dokumentów >>>

Ministerstwo Finansów wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości powinno w trybie pilnym zastanowić się nie tylko nad granicami zachodzącymi pomiędzy księgowością a doradztwem podatkowym, doradztwem podatkowym a radcostwem i adwokaturą, lecz przede wszystkim nad aktywnością banków, które już od kilku lat próbują coraz agresywniej przejąć usługi księgowe, czynności doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów. Jeden z banków wprost przekonuje w nachalnej reklamie radiowej: „po co Ci papuga  do założenia firmy ?!”.

Agnieszka Czernik, doradca podatkowy