Zagraniczny NIP w polskich rejestrach

Zgodnie z przepisami art. 5 ust. 2b ustawy z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników), zgłoszenie identyfikacyjne podatników wpisanych do KRS (a więc także spółek z o.o.) zawiera, poza danymi objętymi treścią wpisu w KRS, także dane uzupełniające, które obejmują m.in.:

  1. skróconą nazwę (firmę),
  2. wykaz rachunków bankowych lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, z wyjątkiem rachunku VAT w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
  3. adresy miejsc prowadzenia działalności,
  4. dane prowadzącego dokumentację rachunkową, w tym m.in. jego NIP, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej,
  5. dane kontaktowe.

 


Aktualizacja danych w KRS

Natomiast, jak wynika z art. 9 ust. 1 wskazanej wcześniej ustawy, podmioty wpisane do KRS dokonują zgłoszenia aktualizacyjnego wyłącznie w zakresie wymienionych danych uzupełniających. Oznacza to, że zarówno zgłoszenie identyfikacyjne, jak i aktualizacyjne powinno obejmować dane uzupełniające w tym zakresie. Nie wymieniono w katalogu tych danych zagranicznego numeru identyfikacji podatkowej.

Zobacz również: Źródeł przychodu do opodatkowania może być naprawdę dużo >>