Chodzi o projekt noweli rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących. Zawarta w nim zmiana zakłada, że niektóre kasy fiskalne nie będą musiały być wyposażone w drukarki będące ich elementem konstrukcyjnym.

Z załączonej do projektu Oceny Skutków Regulacji wynika, że proponowane zmiany będą dotyczyć kas rejestrujących stosowanych w ewidencji automatycznej sprzedaży (tzw. vending). - Ponieważ ta kategoria urządzeń fiskalnych obejmuje kasy, które mogą mieć zastosowanie na przykład w samoobsługowych i automatycznych myjniach samochodowych, projekt uwzględnia dostosowanie wymagań technicznych do warunków środowiskowych, charakterystycznych dla tej działalności – czytamy w dokumencie.

Wskazano także, że uwzględnienie tej specyfiki (duża wilgoć, brak obsługi), powoduje, że w projektowanej regulacje przewiduje się możliwość rezygnacji z obowiązku umieszczania drukarki w kasie rejestrującej. (kk/pap)

Zobacz również: W nowych e-fakturach trzeba będzie podawać dużo więcej informacji >>