Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wypłatę czternastek 25 sierpnia. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłacane jest wraz z bieżącą emeryturą, rentą lub innym świadczeniem długoterminowym. Świadczenie jest wypłacane z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku, aby otrzymać pieniądze. Prawo do czternastki mają osoby, które na 24 sierpnia 2022 r. pobierały jedno z długoterminowych świadczeń, np. emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne.

We wtorek, jak poinformował ZUS w komunikacie prasowym, Zakład zakończył wypłatę tego świadczenia w 2022 roku. W sumie wypłata 14-tki kosztowała  ponad 8,7 miliardów zł. Przy czym trzy czwarte uprawnionych otrzymało wypłatę w pełnej wysokości, czyli 1217,98 zł na rękę. W ostatniej transzy, jaka trafiła na konta 1,3 mln świadczeniobiorców trafiło łącznie 1,5 mld zł.

Czytaj też: Dodatki do emerytury - Komentarz omawia rodzaje dodatków do emerytury i przesłanki jakie należy spełnić aby je otrzymać >

- Pełną kwotę, 1338,44 zł brutto, otrzymali emeryci i renciści, których świadczenie główne nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymali czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Wypłaty nie było, gdy kwota czternastej emerytury była niższa niż 50 zł – mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. I dodaje: - To oznacza, że czternastki nie otrzymały osoby, których emerytura czy renta jest wyższa niż 4188,44 zł brutto.

Czytaj również:
Czternasta emerytura nie dla każdego, a odwołania nie ma>>
Znów będzie 14. emerytura - nieracjonalna i niesprawiedliwa>>
14. emerytura trafi do części emerytów, a powinna też do Trybunału Konstytucyjnego>>

 

Kto nie dostał czternastki?

Czternastki nie dostały także osoby, których wypłata świadczenia głównego była zawieszona na 24 sierpnia, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania. W takiej sytuacji dodatkowe roczne świadczenie pieniężne zostanie przekazane z chwilą wznowienia wypłaty świadczenia.

- Pełna wysokość świadczenia na rękę wynosi 1217,98 zł. Czternastka jest zwolniona z podatku dochodowego, została z niej pobrana jedynie składka na ubezpieczenie zdrowotne – dodaje Kowalska-Matis.

Jak przypomina rzeczniczka, w ubiegłym 2021 roku czternastą emeryturę z ZUS otrzymało 7,8 mln świadczeniobiorców na kwotę 9 mld zł. W pełnej kwocie została wypłacona 81 proc. uprawnionych.