Bardzo duża liczba płatników nie składa od 1 stycznia 2022 roku dokumentów rozliczeniowych DRA, bo nie wiedzą lub zapomnieli o tym, że nie są z tego obowiązku zwolnieni.

- Przedsiębiorcy do końca ubiegłego roku byli zwolnieni z comiesięcznego składania deklaracji rozliczeniowych, dlatego teraz o tym zapominają. Niestety obowiązek ten wrócił wraz z nowymi rozwiązaniami podatkowymi, które wprowadził Polski Ład - mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy na Dolnym Śląsku. I dodaje: – My wysyłamy do firm informacje o braku rozliczeń, ale nadal wielu przedsiębiorców się z tego obowiązku nie wywiązuje.

ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa - WZÓR >>>

Czytaj również: Składki zdrowotne można było zapłacić za cały rok i zyskać na podatku>>

Polski Ład zmienił zasady

Jak podkreśla ZUS, ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 2105), zwana Polskim Ładem, wprowadziła od 1 stycznia 2022 r. zmiany dotyczące rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. To oznacza obowiązek comiesięcznego składania dokumentów rozliczeniowych.

Iwona Kowalska-Matis przypomina, że od stycznia 2022 r. osoby prowadzące działalność gospodarczą, opłacające składki na własne ubezpieczenia lub osoby w nimi współpracujące mają obowiązek comiesięcznego przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS. - Zwolnieni z tego obowiązku są tylko duchowni i osoby składające dokumenty za nianie – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Czytaj też: Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe - komentarz praktyczny >

Comiesięcznych deklaracji rozliczeniowych nie musi też składać osoby, które podlegają dobrowolnie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu na podstawie art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Dla płatnika, który nie przekaże dokumentów za dany miesiąc utworzony będzie automatycznie wymiar składek z urzędu, co może skutkować błędnym rozliczeniem.

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wysyła do płatnika zawiadomienie o braku dokumentów za dany miesiąc.