Zgodnie z wczorajszą zapowiedzią Jarosława Gowina, wicepremiera i ministra rozwoju, wyciągi narciarskie będą otwarte, choć nadal obowiązuje co do zasady zakaz świadczenia usług hotelarskich. Na stronie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii zostały opublikowane wytyczne dla stoków narciarskich. Przede wszystkim są przygotowane wariantowo, tzn. inne są na etap odpowiedzialności, czyli gdy cała Polska jest strefą czerwoną, a inne na etap stabilizacji (gdy wróci podział na strefy czerwone, żółte i zielone).  Zależnie od wariantu zmienia się limit osób na metr kwadratowy w ośrodku. Według Sylwii Groszek, rzecznika Polskich Stacji Narciarskich i Turystycznych zrzeszających 90 proc. ośrodków narciarskich w kraju, obostrzenia dla stacji narciarskich  są bardziej wyśrubowane, niż te dla galerii handlowych, ale cieszy się, że w ogóle będzie można otworzyć sezon zimowy.

 


Zasady dla wyciągów

W zakresie przejazdów wyciągami narciarskimi, kolejami linowymi oraz przenośnikami taśmowymi itp., w celu zapobiegania gromadzeniu się klientów w kolejce do przejazdu dopuszcza się ich funkcjonowanie zgodnie z przepustowością nominalną, ale tylko w przypadku gdy miejsca zajmować będą osoby zamieszkujące w jednym gospodarstwie domowym lub mające wspólny nocleg lub wspólnie podróżujące do stacji turystycznego - narciarskiej.  Wytyczne rekomendują wręcz aby -  o ile to możliwe i nie będzie powodowało gromadzenia się osób w kolejce do przejazdu urządzeniami transportu linowego - na jednym krześle lub w jednej gondoli miejsca zajmowały właśnie osoby wspólnie zamieszkujące. Tyle, że nikt nie będzie sprawdzał, czy na kanapę wsiada rodzina. - Nie wyobrażam sobie, że to gestorzy wyciągów będą zobligowani do sprawdzania, czy dany narciarz jeździ z rodziną czy nie - ocenia Sylwia Groszek.
- Nie mamy możliwości legitymowania narciarzy czy jeżdżą rodzinnie, natomiast liczymy na ich odpowiedzialne podejście, a ten model sprawdził się wiosną i latem - dodaje. W wytycznych zaś nie pada informacja, czy cztery niezamieszkujące ze sobą osoby mogą jechać na jednej kanapie. Przykładowo w Południowym Tyrolu co do zasady 1/3 miejsc na wyciągach i w gondolach musi pozostać wolna. Wytyczne tu odsyłają do rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Ani obowiązujące, ani konsultowane projekty, nie przewidują jednak przepisów dla wyciągów. Obecnie dotyczą one pieszych, transportu publicznego i piesi muszą zachować 1,5 metra odległości. Obostrzenia dotyczą tez transportu publicznego i pojazdów samochodowych.  

W trakcie przejazdu trzeba mieć zasłonięcie nosa oraz ust. Z drugiej strony wytyczne rekomendują podjęcie działań pozwalających na zachowanie odstępów pomiędzy klientami w kolejce do wyciągów, np. odgradzanie szarfami, wyznaczanie „tuneli” dojścia, wyznaczanie punktów, w których mogą przebywać klienci itp. 

Limity osób, zamknięte bary

Ośrodki narciarskie zlokalizowane w strefie czerwonej muszą zapewnić, że na ich terenie będzie przebywać nie więcej niż jedna osoba na 100 m2 powierzchni ośrodka dostępnej dla jego użytkowników, z wyłączeniem obsługi. W strefie żółtej limit ten wynosi jedna osoba na 75 m2, a zielonej jedna na 50 m2. Sylwia Groszek zauważa, że w galeriach handlowych, w przestrzeni zamkniętej, może przebywać jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. - Obostrzenia dla nas są więc bardziej wyśrubowane - podkreśla. Gastronomia oraz hotele działają na zasadach zgodnych z właściwymi wytycznymi dla strefy zielonej, żółtej lub czerwonej. W takim przypadku wydaje się, że bary zlokalizowane na stokach, które mogą sprzedawać napoje i jedzenie na wynos, mogłyby funkcjonować nawet, gdy cała Polska jest strefą czerwoną. 

Tutaj można pobrać pełne wytyczne MRPiT oraz GIS dla ośrodków narciarskich >>

Wyposażenie i zadania dla pracowników

Pracownicy ośrodków narciarskich mają być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, w tym środki zasłaniające nos i usta, rękawiczki oraz środki do mycia i dezynfekcji rąk, a także nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem, do użycia w razie potrzeby. Jeśli chodzi o maseczki, wytyczne rekomendują medyczne. Zaleca się również unikanie dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej. Ponadto pracownicy mają często dezynfekować powierzchnie dotykowe jak klamki, słuchawki telefonu, klawiatury i myszki, włączniki świateł, terminale płatnicze, włączniki urządzeń czy biurka. Z kolei wypożyczalnie sprzętu muszą każdorazowo dezynfekować oddawane narty, deski, buty, kaski i kije. Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne w wydanym komunikacie oświadczają, że gestorzy ośrodków narciarskich będą bardzo odpowiedzialnie podchodzili do kwestii bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.