Formalne postępowanie wyjaśniające wszczęte przez Komisję Europejską ma dać odpowiedź na pytanie, czy umowy między dostawcami systemów rezerwacyjnych Amadeus i Sabre z jednej strony, a liniami lotniczymi i biurami podróży z drugiej strony ograniczają konkurencję i naruszają unijne przepisy antymonopolowe.

- Liberalizacja unijnego rynku lotniczego ponad 25 lat temu przyniosła znaczne korzyści obywatelom UE, w tym większy wybór i niższe ceny biletów. Nasze dochodzenie w sprawie Amadeus i Sabre koncentruje się na możliwych ograniczeniach konkurencji na rynku usług dystrybucji biletów lotniczych. Obawiamy się, że takie ograniczenia mogą tworzyć bariery dla innowacji i podnosić koszty dystrybucji biletów, ostatecznie zwiększając ich cenę dla podróżnych - oświadczyła w piątek unijna komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager.


 

KE podkreśla, że Amadeus i Sabre to wiodący na świecie dostawcy skomputeryzowanych systemów rezerwacji (Global Distribution Systems). Systemy te gromadzą informacje o rozkładach lotów, dostępności miejsc i cenach biletów od wielu linii lotniczych. Umożliwiają biurom podróży i firmom rezerwacyjnym działającym zarówno stacjonarnie, jak i online, porównywanie usług lotniczych oraz rezerwowanie i wydawanie biletów w imieniu podróżnych. Amadeus z siedzibą w Hiszpanii i Saber z siedzibą w USA to firmy, które dostarczają produkty IT dla branży turystycznej na całym świecie, w tym systemy umożliwiające biurom podróży rezerwowanie lotów i innych usług turystycznych.

Komisja będzie sprawdzać, czy niektóre warunki zawarte w umowach Amadeus i Sabre z liniami lotniczymi i biurami podróży mogą ograniczać ich kontrahentów z korzystania z alternatywnych dostawców usług dystrybucji biletów. To mogłoby utrudniać dostawcom nowych usług dystrybucji biletów wejście na rynek i zwiększać koszty dystrybucji dla linii lotniczych. Koszty te ostatecznie są przerzucane na konsumentów.

Unijne reguły konkurencji zakazują porozumień między przedsiębiorstwami, które zapobiegają, ograniczają lub zakłócają konkurencję na jednolitym rynku UE. Wszczęcie formalnego postępowania wyjaśniającego przez KE nie przesądza o jego wyniku.