We wtorek w Senacie odbędą się konsultacje po czwartkowym spotkaniu marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego i szefa senackiej Komisji Ustawodawczej Krzysztofa Kwiatkowskiego z grupą przedstawicieli branż hotelarstwa, gastronomii, branży fitness, eventowej. Chodzi o proponowany projekt inicjatywy ustawodawczej, która określi podstawy, zakres i tryb wyrównywania strat majątkowych przedsiębiorców powstałych w czasie stanu epidemii COVID-19.

Pierwsze czytanie specustawy odszkodowawczej jeszcze w styczniu

Na koniec stycznia zaplanowane jest pierwsze czytanie projektu. Ma się odbyć na posiedzeniu połączonych komisji senackich Ustawodawczej, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Konsultacje dotyczą też kwestii, jak pomocą objąć osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, na tzw. samozatrudnieniu, albo prowadzą mikrofirmy. To największe grupy podmiotów.

Kształt projektu i poprawki

We wtorek w Senacie ma być dyskutowana ostateczna forma projektu i konieczne poprawki zgodne z oczekiwaniami środowisk zagrożonych zamknięciem wskutek ograniczeń. Senat ma zająć się projektem na najbliższym posiedzeniu plenarnym w lutym.

W uzasadnieniu projektu podkreślono, że skutki trwającej epidemii dotykają nie tylko przedsiębiorców, ale również pracowników, emerytów i inne grupy społeczne, a sama epidemia nosi wszelkie znamiona katastrofy naturalnej w rozumieniu ustawy o stanie klęski żywiołowej.

Projekt ustawy przewiduje ścieżkę odszkodowawczą

Każdy, kto poniósł stratę majątkową w następstwie ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu epidemii w związku z wirusem SARS-CoV-2 ma prawo do roszczenia o odszkodowanie. Obejmie ono wyrównanie straty majątkowej bez korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby strata nie powstała. Zostanie ono pomniejszone o równowartość pomocy udzielonej poszkodowanemu na podstawie przepisów przyjętych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Tak wynika z uzasadnienia projektu.
PAP, kkż