Projekt, który właśnie znalazł się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, zawiera m.in. propozycję rezygnacji z konieczności ustalania w decyzji w sprawie udzielenia pomocy, czy wniosek jest uwzględniany w całości. Możliwe będzie też skrócenie okresu oczekiwania na umowne ustanowienie zabezpieczenia, w konsekwencji przedsiębiorca będzie mógł w krótszym czasie otrzymać środki z tytułu udzielanej pomocy.

Ministerstwo proponuje również rozszerzenie katalogu rozstrzygnięć, od których stronie postępowania będzie przysługiwało odwołanie, w celu umożliwienia realizacji prawa do odwołania przez przedsiębiorcę w każdej sytuacji, w której jego zdaniem rozstrzygnięcie nie odpowiada jego interesom.

Wprowadzona ma też być możliwość składania wniosku o udzielenie pomocy poprzez formularz internetowy w celu usprawnienia procedury ubiegania się o pomoc.

Ministerstwo proponuje też, aby wyłączyć środki pochodzące z udzielonej przedsiębiorcy pomocy spod egzekucji administracyjnej i sądowej, z wyjątkiem egzekucji należności pieniężnej powstałej w związku z naruszeniem zasad udzielenia tej pomocy. Przedsiębiorcy mają otrzymać możliwość wykorzystania tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego na przebranżowienie, które może polegać na zmianie przedmiotu działalności przedsiębiorcy lub zmianie profilu produkcyjnego. Według resortu może to korzystnie wpłynąć na przywrócenie przedsiębiorcy długoterminowej rentowności.

Przewidziana ma być też możliwość wykorzystywania przez przedsiębiorców środków uzyskanych w ramach pomocy na ratowanie, również na usługi doradcze, co pozwoli precyzyjnie określić kierunek potrzebnych działań i przyspieszyć proces zmian w przedsiębiorstwie oraz umożliwi przygotowanie planu restrukturyzacji.

Czyta także: Rząd zapowiada przygotowania do odmrażania gastronomii i branży fitness>>