Wprowadzenie przez polskiego ustawodawcę ulgi na robotyzację ma zachęcić przedsiębiorców do korzystania w procesie produkcji z technologii, których praca zwiększyłaby konkurencyjność polskich przedsiębiorstw poprzez automatyzację i robotyzację procesów. Zmiana ta wychodzi naprzeciw rozwijającym się w błyskawicznym tempie technologiom umożliwiającym automatyzację produkcji, ale także takim stanom sanitarno-gospodarczym, jakie możemy zaobserwować w związku z pandemią COVID-19. Przedsiębiorcy produkujący towary muszą niezależnie od sytuacji zapewnić ciągłość produkcji, jednocześnie dbając o bezpieczeństwo swoich pracowników. Robotyzacja procesów jest odpowiedzią na to wyzwanie. Sprawdzi się nie tylko w sytuacjach epidemicznych, ale będzie też reakcją na rosnące potrzeby produkcyjne, przy niezwiększającej się liczbie pracowników.

Czytaj w LEX: Kalendarz najważniejszych zmian w podatkach w 2021 r. >

Kogo dotyczy?

Ze swojej natury, ulga na robotyzację, ma być powszechnym narzędziem wsparcia przedsiębiorców. Obejmie zatem płatników zarówno PIT, jak i CIT, niezależnie od tego, czy posiada on status małego, średniego, czy dużego przedsiębiorcy. Dostęp do skorzystania z ulgi dla każdego z nich będzie jednakowy, a możliwość dokonania odliczeń będzie dotyczyła wszelkich wydatków, które poniosą na automatyzację produkcji, czy robotyzację stanowisk.

Dodatkowo zastosowanie przez podatnika ulgi robotyzacyjnej nie zamyka mu drogi do jednoczesnego skorzystania z ulgi badawczo rozwojowej (dalej B+R).

Zobacz procedurę w LEX: Możliwość odliczenia ulgi B+R przy zaliczkach na podatek w związku z pandemią koronawirusa >

Zobacz również: Będzie specjalna ulga podatkowa na zakup robotów >>

Jak działa ulga na robotyzację?

Ulga na robotyzację bazuje w swojej konstrukcji na funkcjonującej od kliku lat w Polsce uldze B+R. Oznacza to, że przedsiębiorca będzie mógł dwukrotnie odliczyć poniesione wydatki, uznane za koszty kwalifikowane.

  1. Po pierwsze przedsiębiorca ustali dochód będący podstawą opodatkowania poprzez pomniejszenie przychodów o tzw. kwalifikowane koszty uzyskania przychodu;
  2. W następnej kolejności obliczy podstawę opodatkowania, jako ulgę właściwą w zeznaniu rocznym, poprzez obniżenie podstawy opodatkowania na koniec roku obrotowego.

Mówiąc wprost w przypadku poniesienia przez podatnika kosztów kwalifikowanych, będzie on uprawniony do dodatkowego odliczenia 50 proc. ich wysokości od podstawy opodatkowania poprzez wykazanie ich w deklaracji podatkowej.

Oznacza to, że ulga robotyzacyjna tak jak ulga B+R jest ulgą kosztową, która realnie obniży końcowe wydatki poniesione przez przedsiębiorcę w związku z realizowaną inwestycją polegającą na robotyzacji procesów w przedsiębiorstwie.

Czytaj w LEX: Ulga na działalność badawczo-rozwojową w praktyce >

Co będzie podlegało odliczeniu?

Odliczeniu podlegać będzie:

  • zakup lub leasing nowych robotów i kobotów;
  • zakup urządzeń do produkcji addyktywnej (druk 3D);
  • zakup oprogramowania;
  • zakup czujników oraz urządzeń rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości;
  • szkolenia pracowników, którzy będą obsługiwać nowy sprzęt;
  • zakup urządzeń bezpieczeństwa i higieny pracy ;
  • zakup osprzętu (torów jezdnych, obrotników, sterowników, czujników ruchu, efektorów końcowych).

Co istotne, głównym założeniem przepisów jest dążenie do robotyzacji procesu produkcji w przedsiębiorstwie. Automatyzacja za to nie w każdym przypadku uprawniała będzie do skorzystania z preferencji. Wydawać by  się mogło zatem, że zakres ulgi zostanie uszczuplony do działalności produkcyjnej, a przedsiębiorstwa prowadzące działalność usługową, które nabędą roboty służące do usprawnienia procesów, niekoniecznie wpiszą się w zakres przedmiotowy omawianej ulgi.

Czytaj w LEX: PODATKI 2021 - przewodnik po zmianach >

Kiedy zacznie obowiązywać?

Nowa ulga ma zacząć obowiązywać od połowy 2021 roku. Ustawodawca wprowadził ją do porządku prawnego jako narzędzie czasowe. Funkcjonować ma do końca 2025 roku. Oznacza to, że wydatki, które przedsiębiorcy poniosą w ramach rozwoju robotyzacji będą rozliczone w ramach ulgi jeśli zastaną poniesione od wejścia w życie ulgi w 2021 roku do grudnia 2025 roku.

Jakie korzyści przyniesie podatnikowi ulga na robotyzację?

Jak już wcześniej wspomnieliśmy ulga na robotyzację pozwoli na dodatkowe odliczenie określonych kategorii kosztów. Umożliwi dwukrotne odliczenie tych samych wydatków: po pierwsze kosztów podatkowych dla ustalenia podstawy opodatkowania, po drugie odliczenia tych kosztów od podstawy opodatkowania, co za skutkuje obniżeniem zobowiązania podatkowego, które przyniesie częściowy zwrot z inwestycji.

 

Jak wskazuje resort finansów, podatnicy w ciągu 5 lat obowiązywania ulgi mają zyskać 1,1 mld złotych. Budżet państwa poniesie w pierwszym roku jej obowiązywania 150 mln zł, zaś na ostatni rok planowane jest poniesienie 315 mln zł tytułem kosztów ulgi wraz z popularyzacją inwestycji robotyzacyjnych.

Podsumowanie

Reasumując, ulga na robotyzację ma zachęcać polskich przedsiębiorców do wykorzystywania najlepszych, nowoczesnych rozwiązań, które wpłyną na zwiększenie wydajności produkcji i obniżenie jej kosztów, co korzystnie wpłynie także na polską gospodarkę poprawiając jej międzynarodową pozycję na rynku nowych technologii. 

Polskie firmy w celu pozyskiwania nowych kontrahentów muszą być konkurencyjne w odniesieniu do produktów pochodzących z innych rynków. Rozwój technologiczny przedsiębiorstwa wpłynie na cenę finalnego produktu, która będzie mogła być bardziej korzystna niż dotychczas.

Autorzy: Mariusz Tkaczyk, doradca podatkowy, partner GWW Tax odpowiedzialny za praktykę podatek dochodowy

Olga Sulewska, asystent prawnika