Stowarzyszenie Prawa Konkurencji wraz z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Positive Competition zapraszają na konferencję z okazji Światowego Dnia Konkurencji pt. „Konkurencja w erze cyfrowej”, która odbędzie się 5 grudnia 2018 r. zamiast tradycyjnych grudniowych warsztatów z prezesem Urzędu.

Pierwszy panel poświęcony będzie wpływowi technologii cyfrowych na konkurencję. Przedstawione zostaną kwestie związane ze stosowaniem prawa i ekonomii konkurencji w kontekście platform internetowych, algorytmów cenowych i nowych technologii (w tym blockchain).

Podczas drugiego panelu omówione zostaną nowe rozwiązania w polskim prawie antymonopolowym w świetle regulacji unijnych: dyrektywy dotyczącej skutecznego egzekwowania reguł konkurencji – ECN Plus oraz dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii. Dyskusja dotyczyć będzie narzędzi prawnych i proceduralno-materialnych oraz skuteczności programów dla sygnalistów.

Udział w konferencji jest bezpłatny. O możliwości udziału decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisać można się przez stronę internetową. Przesłanie formularza rejestracji i otrzymanie wiadomości z podziękowaniem nie gwarantuje uczestnictwa w spotkaniu. Podstawą udziału jest otrzymanie informacji o zmianie statusu rejestracji na „Zaakceptowany".