Uruchomienie kolejnych elementów pakietu antykryzysowego, to tylko kwestia czasu, robimy wszystko, aby Polacy otrzymali niezbędną pomoc jak najszybciej. W środę poinformujemy o szczegółach - powiedział w poniedziałek wieczorem premier Mateusz Morawiecki.

Na stronach Sejmu w poniedziałek 27 kwietnia w nocy pojawił się  porządek dzienny 11 posiedzenia Sejmu, które rozpocznie się 29 kwietnia i będzie kontynuowane 30 kwietnia i 5, 6, 7 maja 2020 roku. Może on być uzupełniony o pierwsze czytanie dwóch rządowych projektów. Chodzi o tarczę 3 i 4. Tarcza 3 to teraz tzw. Tarcza Schreibera, jest już przyjęta przez rząd i trafiła do Sejmu. Czytaj więcej: Są kolejne nowelizacje tarczy antykryzysowej >>

Natomiast projekt pilotowany przez wicepremier Emilewicz jest jeszcze przedmiotem rządowych uzgodnień. We wtorek Sejm doprecyzował w harmonogramie, że pierwsze czytanie tarczy 4, pilotowanej przez wicepremier Emilewicz, odbędzie się dopiero 5 maja we wtorek.

Ponadto już w środę Sejm zajmie się też projektem ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (druk nr 300). Czytaj opinię dr Patryka Filipiaka z kancelarii FILIPIAKBABICZ o przepisach, które mają pomóc w sfinansowaniu restrukturyzacji także małym firmom.

 


Sejm czeka na tarczę 3

Jedna z propozycji to projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, który uzasadnia minister Łukasz Schreiber, przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, W tym projekcie znajdują się między innymi zmiany dla wymiaru sprawiedliwości dotyczące terminów i rozpraw on-line, a także przesunięcie terminu dematerializacji akcji - roboczo nazwaliśmy go tarcza 3. Zawiera on m.in. regulacje dotyczące skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek osobom opłacającym je na własne ubezpieczenie w sytuacji, gdy ich przychód był wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., ale ich dochód z tej działalności w lutym br. nie był wyższy niż 7 tys. zł. Do zwolnienia będą też uprawnieni  korzystający z ulgi na start. Czytaj więcej o nowych zasadach zwolnienia ze składek >>

Projekt zawiera także podwyższenie kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z Funduszu alimentacyjnego do kwoty 900 zł. Minister Łukasz Schreiber zaznaczył, że chodzi także o zwiększenie wysokości kwoty wynagrodzenia za pracę wolnej od egzekucji, o 25 proc. na każdego członka rodziny, który nie uzyskuje dochodów i pozostaje na utrzymaniu pracownika. Czytaj, co aktualnie zmienia tarcza antykryzysowa 3 >>

Sejm czeka na tarczę 4

Drugi projekt to nowelizacja ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który pilotuje Jadwiga Emilewicz, wicepremier i minister rozwoju. Ta nowelizacja zwana jest roboczo tarczą 3 i m.in. wprowadza rozwiązania, które mają poprawić sytuację finansową samorządów. Czytaj, co aktualnie zmienia tarcza antykryzysowa 4 >>

Minister Schreiber wyjaśnia, że dopłaty do oprocentowania kredytów dla przedsiębiorców mają być stosowane do kredytów obrotowych udzielanych w złotych, w celu zapewnienia płynności finansowej, utraconej lub zagrożonej w związku z Covid-19. Ponadto w projekcie znalazły się przepisy, które ułatwiają dostęp do wakacji kredytowych, poprzez wprowadzenie jasnych i transparentnych zasad zawieszenia wykonania umowy kredytowej. - Chodzi o możliwość zawieszenia wykonywania obowiązku dokonywania płatności, do których kredytobiorca zobowiązany jest na podstawie zawartej umowy - i to zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej raty  - wyjaśnia Łukasz Schreiber.

Zmiany w zamówieniach publicznych

W projekcie znalazły się także regulacje dotyczące ułatwień w realizacji zamówień publicznych. - Pozwolą one na obniżenie kosztów udziału wykonawców w procedurach przetargowych, a także wpłyną na poprawę ich płynności finansowej na etapie realizacji umowy o udzielenie zamówienia. Chodzi m.in. o zniesienie obowiązku żądania wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, wprowadzenie obowiązku wypłaty wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek przy dłuższych umowach, oraz obniżenie dopuszczalnej wysokości zabezpieczenia - zaznaczył minister Schreiber.

Pakiet osłonowy dla samorządów

W projekcie znalazł się także pakiet osłonowy dla samorządów. W tzw. tarczy samorządowej znalazło się m.in. prowadzenie w 2020 r. możliwości nierównowagi strony bieżącej budżetu jednostek samorządu terytorialnego dodatkowo o wartość planowanego ubytku w dochodach spowodowanego epidemią koronawirusa, złagodzenie w 2020 r. reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie możliwość przesunięcia na kolejne miesiące wpłat do budżetu państwa dokonywanych przez jednostki o ponadprzeciętnych dochodach podatkowych (janosikowe) - raty z maja i czerwca br. będzie można zapłacić z drugim półroczu 2020 r.