Sejm pracuje nad komisyjnym projektem ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych. Projekt prostuje błędy popełnione w obowiązujących przepisach oraz wydłuża okres ważności lex deweloper, który skraca ustawa czekająca na podpis prezydenta. Tylko, czy tak powinna wyglądać legislacja? 

Czytaj też: Gdy lex deweloper zaczyna działać, rząd szykuje radykalne zmiany

Z miejscami postojowymi będzie lepiej

Dzięki lex deweloper tereny zdegradowane w miastach mają zostać szybko zabudowane budynkami mieszkaniowymi oraz pozwala budować na terenach po centrach handlowych i w miejsce starych biurowców. Aktualnie w Sejmie trwają prace nad komisyjnym projektem ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych (projekt komisyjny). Na podpis prezydenta czeka nowelizacja ustawy o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (ustawa  planistyczna). 12 maja natomiast weszła w życie ustawa o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (ustawa likwidująca bariery). I projekt, i ustawy zawierają zmiany do ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, czyli lex deweloper. 

Polski Związek Firm Deweloperskich oraz eksperci chwalą projekt. Jednocześnie przyznają, że widać brak koordynacji w pracach rządu (autora dwóch pierwszych noweli) oraz parlamentu (autora projektu). 

- Ustawa likwidująca bariery nakazuje zapewnić 1,5 miejsca parkingowego na każde nowo wybudowane mieszkanie. Wprowadzenie takiego wymogu  blokuje możliwość realizacji inwestycji mieszkaniowych nie tylko na terenach pohandlowych i pobiurowych, ale wszystkich prowadzonych w ramach lex deweloper oraz podnosi koszty ich realizacji. Projekt komisyjny wykreśla wymóg minimalnej liczby miejsc postojowych, z czego bardzo się cieszymy. Myślę, że i dla samorządów to dobra wiadomość, ponieważ odzyskają swobodę w podejmowaniu decyzji w tym zakresie - mówi Przemysław Dziąg, radca prawny, szef prawników w PZFD. 

Zobacz w LEX: Projekty ustaw z zakresu prawa budowlanego i mieszkaniowego >

 

Nowość
Nowość

Helena Ciepła, Barbara Szczytowska

Sprawdź  

Maciej Górski, adwokat, specjalizujący się w prawie nieruchomości, nie ma wątpliwości, że to najważniejsze rozwiązanie w projekcie komisyjnym. 

- Rozwiązanie 1,5 miejsca parkingowego na każde nowo wybudowane mieszkanie spotkało się z ostrą krytyką nie tylko inwestorów, ale także samorządów. Nieracjonalne bowiem było wprowadzenie ogólnokrajowego współczynnika miejsc postojowych, w sytuacji w której gminy miały prawo określać go samodzielnie w ramach lokalnych standardów urbanistycznych, dostosowując odpowiednio do konkretnych lokalizacji, nie mówiąc już o konieczności ograniczenia ruchu pojazdów mechanicznych w miastach - podkreśla. 

Projekt komisyjny prostuje nie tylko wymogi co do miejsc postojowych. 

- Inną istotną i korzystną zmianą jest zwiększenie współczynnika powierzchni handlowej i usługowej, która będzie mogła być realizowana w ramach inwestycji mieszkaniowych. Z widełek od 5 proc. do 20 proc. na od 2,5 proc. do 40 proc. Zdaniem komisji ma to uelastycznić projektowanie powierzchni handlowych oraz usługowych - tłumaczy Piotr Jarzyński, prawnik z Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy.

Czytaj w LEX: Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących - kwestie proceduralne >

Lex deweloper będzie dłużej obowiązywać 

Nowelizacja zawarta w ustawie planistycznej skraca termin obowiązywania lex deweloper o dwa lata, tj. do 1 stycznia 2026 roku (pierwotnie miała obowiązywać do 1 stycznia 2028 roku). Intencją ustawodawcy było zastąpienie lex deweloper przez zintegrowane plany inwestycyjne. Obydwa narzędzia, choć podobne, to jednak różnią się zasadniczo. Choćby z uwagi na fakt, że ZPI będą szczególną formą planów miejscowych, ze wszystkimi wymaganiami i konsekwencjami planów miejscowych. 

Tymczasem projekt komisyjny wydłuża termin obowiązywania lex deweloper do końca 2030 r. - Niestety projekt komisyjny jest sprzeczny z założeniami reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego. Chodzi o termin obowiązywania lex deweloper. Nowelizacja ustawy planistycznej przewiduje jej wygaśnięcie z dniem 1 stycznia 2026 r., a tymczasem propozycja komisji to przedłużenie jej obowiązywania do końca 2030 r. - zauważa Joanna Maj, radczyni prawna w Pracowni Prawa Gospodarczego – Drogoń, Sośniak-Jagielińska, Radcy Prawni. .

Natomiast przedłużenie terminu podoba się PZFD. - Lex deweloper coraz bardziej  "rozkręca się". Coraz więcej inwestycji powstaje na jej podstawie. Dlatego im dłużej obowiązywać, tym lepiej - uważa mec. Przemysław Dziąg. 

Czytaj też w LEX: Nowe obowiązki właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w świetle zmian w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków >