Nowe przepisy zostały uzgodnione wcześniej przez negocjatorów Parlamentu i Rady UE. Kraje członkowskie w ramach Rady UE mają formalnie zatwierdzić porozumienie 5 marca. Rozporządzenie wejdzie w życie 18 miesięcy po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym.

Wzmocniony mechanizm współpracy obejmuje wymianę informacji między państwami członkowskimi UE i możliwość zgłaszania przez nie uwag na temat bezpośrednich inwestycji zagranicznych w innych państwach. Komisja Europejska może zwrócić się do kraju, w którym planowana jest inwestycja, o informacje i wydać opinię, ale ostateczna decyzja o jej realizacji pozostaje w gestii danego kraju. 

 


 

Warto przeczytać:

Unia szykuje jednolite zasady działania dla platform internetowych

UE: Jest porozumienie w sprawie zmian w prawie autorskim