W październiku 2017 r. Komisja przeprowadziła kontrole w siedzibach BMW, Daimler, Volkswagen i Audi w Niemczech w ramach wstępnych dochodzeń dotyczących możliwej zmowy między producentami samochodów w sprawie rozwoju technologicznego samochodów osobowych. Teraz KE wszczęła formalne postępoanie.

Czytaj również: Orange przegrał w Trybunale Sprawiedliwości >>

- Badamy, czy BMW, Daimler i VW zgodziły się nie konkurować ze sobą w sprawie opracowania i wdrożenia ważnych systemów w celu zmniejszenia szkodliwych emisji z samochodów osobowych zasilanych benzyną i olejem napędowym - powiedziała komisarz Margrethe Vestager , odpowiedzialna za politykę konkurencji. -  Technologie te mają na celu uczynienie samochodów osobowych mniej szkodliwymi dla środowiska: jeśli zostanie to udowodnione, ta zmowa może odmówić konsumentom możliwości zakupu mniej zanieczyszczających samochodów, mimo że technologia jest dostępna dla producentów.

Krąg pięciu ograniczający szkodliwe emisje

Szczegółowe badanie Komisji koncentruje się na informacjach wskazujących, że BMW, Daimler, Volkswagen, Audi i Porsche, zwane także "kręgiem pięciu", uczestniczyło w spotkaniach, podczas których omawiano między innymi opracowanie i wdrażanie technologii ograniczających szkodliwe emisje spalin z samochodów. W szczególności Komisja ocenia, czy doszło do zmowy w celu ograniczenia rozwoju i wdrożenia niektórych systemów kontroli emisji w samochodach sprzedawanych w Europejskim Obszarze Gospodarczym, a dokładnie:

  • systemy selektywnej redukcji katalitycznej ("SCR") w celu zmniejszenia szkodliwych emisji tlenków azotu z samochodów osobowych z silnikami Diesla;
  • filtry cząstek stałych "Otto" ("OPF") w celu ograniczenia emisji szkodliwych cząstek stałych z samochodów osobowych wyposażonych w silniki benzynowe.

Formalne postępowanie wyjaśniające Komisji dotyczy wyłącznie wyżej wymienionych systemów kontroli emisji.

  

Inne wspólne ustalenia

To tylko jednak niektóre z zagadnień o których dyskutowano w "kręgu pięciu". Omawiano też wspólne wymagania jakościowe dotyczące części samochodowych, wspólne procedury testowania jakości lub wymiany dotyczące ich własnych modeli samochodów, które były już dostępne na rynku.  Rozmawiano też na temat maksymalnej prędkości, z jaką dachy kabrioletów mogą się otwierać lub zamykać, i na którym będzie działać tempomat. Współpraca rozszerzyła się również na obszar testów zderzeniowych i manekinów do testów zderzeniowych, w których firmy samochodowe łączyły wiedzę techniczną i prace rozwojowe w celu ulepszenia procedur testowania bezpieczeństwa samochodów.

Dozwolony dialog

Na obecnym etapie Komisja nie ma wystarczających przesłanek, aby te dyskusje między "krąg pięciu" stanowiły zachowania antykonkurencyjne, które zasługiwałyby na dalsze dochodzenie. Bnijne przepisy antymonopolistyczne zostawiają miejsce na współpracę techniczną zmierzającą do poprawy jakości produktu. Szczegółowe postępowanie wyjaśniające Komisji w tej sprawie dotyczy konkretnej współpracy, która prawdopodobnie miała na celu ograniczenie rozwoju technicznego lub uniemożliwienie wprowadzenia urządzeń technicznych.

Art. 101 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zakazuje bowiem porozumień i uzgodnionych praktyk, które mogą wpływać na handel i zapobiegać lub ograniczać konkurencję. Wdrożenie tego przepisu zostało określone w rozporządzeniu w sprawie ochrony konkurencji (rozporządzenie Rady nr 1/2003 ), które może również być stosowane przez krajowe organy ochrony konkurencji.