Na Górnym i Dolnym Śląsku problemy dostawcom lub instytucjom finansowym sprawia co czternaste przedsiębiorstwo (od 7,1 do 7,4 proc.) - informuje BIG InfoMonitor. Średnia dla całego kraju wynosi 6 proc.

W województwach: podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i małopolskim, gdzie odsetek ten jest najniższy (wynosi między 4,4 a 4,7 proc.), nie płaci co 23. firma.

Jeśli chodzi o wysokość zaległości, to najgorzej wypadają firmy z woj. mazowieckiego, które mają blisko 7,6 mld zł przeterminowanego zadłużenia i jest to niemal co czwarta złotówka z całej sumy przeterminowanych płatności. Jak podaje BIG InfoMonitor, poziom zadłużenia biznesu z Mazowsza wynika nie tylko z problemów finansowych wytwórców dóbr, ale także firm zajmujących się handlem i usługami. Wskazuje na to duży udział Warszawy w tworzeniu PKB, która jako największy ośrodek miejski nie ma rozbudowanego przemysłu, a odpowiada za 17 proc. całego dobrobytu w skali kraju, podczas gdy reszta województwa to tylko 5 proc. do ogólnego wyniku Mazowsza (22,4 proc.).

Prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak wskazuje, że ze statystyk Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz BIK wynika, iż na tle ogółu firm, jeśli chodzi o solidność płatniczą, źle wypadają przedsiębiorstwa związane z górnictwem i wydobyciem, zajmujące się recyklingiem i gospodarowaniem odpadami, a także firmy transportowe oraz związane z zakwaterowaniem i gastronomią.

Czytaj też: RODO nie pomoże dłużnikom w zniknięciu z sieci >