O tym, że obywatele Ukrainy mają problem z wymianą hrywien pisaliśmy w artykule "Kantor nie zawsze może odmówić wymiany hrywien na złotówki", na początku marca. Zajął się tym też Rzecznika Praw Obywatelskich. - Ze skarg kierowanych do RPO i informacji mediów wynika, że niektóre kantory wymiany walut i banki wstrzymują skup tej waluty. Niektóre podmioty oferują bardzo niekorzystny kurs wymiany, co może być postrzegane jako swego rodzaju lichwa. Dzieje się to mimo publikowania przez NBP średniego kursu wymiany tej waluty na złotówki - stwierdził Rzecznik.

Interweniował u premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa NBP Adama Glapińskiego.

 

UE podejmuje decyzję

Decyzja dotyczące hrywny została podjęta w środę w Brukseli na spotkaniu Komitetu Stałych Przedstawicieli. Zalecenie musi teraz zostać formalnie przyjęte przez Radę w procedurze pisemnej. Stanie się to prawdopodobnie 19 kwietnia.

Zalecenie zachęca państwa członkowskie, aby stworzyły krajowe programy, pozwalające wymieniać hrywny na zbliżonych warunkach w całej UE. Dzięki takim programom każdej osobie przemieszczonej z Ukrainy (w tym na każde dziecko) przysługiwałoby prawo do wymiany do 10 tys. hrywien (około 310 EUR). Wymiana byłaby bezpłatna i przebiegałaby według kursu publikowanego przez Narodowy Bank Ukrainy. Programy trwałyby co najmniej trzy miesiące.

Zalecenia nie są aktami prawnie wiążącymi. Zatem o kształcie i realizacji programów zdecydują same państwa członkowskie. Część państw UE już wprowadziła rozwiązania w tej kwestii.

pru/pap