Od soboty - 1 sierpnia - na Platformie Usług Elektronicznych ZUS będą mogli się rejestrować rodzice dzieci, po to, żeby "uzyskać swoją elektroniczną portmonetkę".

Świadczenie w formie bonu turystycznego - zgodnie z ustawą - będzie przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy "Rodzina 500 plus". Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością - dodatkowy bon w wysokości 500 zł. Za pomocą bonu będzie można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Bon jest ważny do 31 marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze.

Rejestracja firm turystycznych przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, która ruszyła w sobotę 25 lipca, jest bardzo prosta. Wypełnienie elektronicznego oświadczenia zajmuje dosłownie kilka minut.  - Pierwsza lista podmiotów zostanie opublikowana 1 sierpnia na stronie bonturystyczny.gov.pl – informuje Robert Andrzejczyk, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. 

Czytaj: Ponad 3000 firm przystąpiło do programu Polski Bon Turystyczny>>

By złożyć oświadczenie, trzeba mieć profil na PUE ZUS

Jak już pisaliśmy na Prawo.pl, oświadczenie o przystąpieniu do programu PBT w imieniu przedsiębiorcy może złożyć tylko osoba, która ma profil na PUE ZUS. Po zalogowaniu się do portalu, w panelu ogólnym po prawej stronie wyświetla się zakładka podmiot turystyczny, a pod nią zarejestruj podmiot turystyczny na liście POT. Teoretycznie więc, każdy kto dysponuje podstawową wiedzą może w imieniu jakiekolwiek firmy przesłać zgłoszenie. Wystarczy bowiem podać w nim numer NIP, numer rachunku bankowego, adres, numer KRS czy wpisy do CEIDG oraz wskazać podstawowe numery PKD związane z prowadzonymi usługami turystycznymi czy noclegami. ZUS nie weryfikuje automatycznie tych danych. Dlatego jednak na samym początku formularza  jest informacja, że podmiot, który podczas rejestracji poda nieprawdziwe dane, podlega odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

Niestety ZUS nie informuje o konsekwencjach dokonania rejestracji przez osobę nieupoważnioną do reprezentacji. Jeśli zaś oświadczenie złoży osoba bez upoważnienia, jak już pisaliśmy w Prawo.pl, POT będzie mógł skreślić przedsiębiorcę z listy i zażądać zwrotu płatności w formie bonu. Jednocześnie jednak do oświadczenia nie można dołączyć np. wyciągu z KRS czy skanu upoważnienia. Taki dokument trzeba jednak mieć w firmowej dokumentacji.

Na portalach społecznościowych padają pytania, co w przypadku prowadzenia kilku obiektów noclegowych. Jak jednak wyjaśnia POT i ZUS, na platformie rejestruje się podmiot, a nie konkretny obiekt. W przypadku grupy kapitałowej rejestruje się podmiot, który jest właścicielem obiektu. To oznacza, że na koncie w ZUS będą widoczne zbiorczo płatności przyjęte bonem przez jeden. Nie będą przyporządkowane do poszczególnych obiektów. Nie można też zarejestrować poszczególnych salonów sprzedaży, czy franczyzobiorców. Co więcej ZUS można podać tylko jeden numer konta. Przedsiębiorcy powinni więc pomyśleć o rachunku dedykowanym pod płatności bonem, co potem ułatwi rozliczenia z ZUS.