W liście do przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Adam Abramowicz wskazuje, że w wersji ustawy zaproponowanej przez prezydenta Andrzeja Dudę refundacje otrzymałyby tylko te usługi turystyczne, które byłyby połączone z co najmniej jeszcze jedną usługą w ramach tej samej podróży bądź wakacji. Przykładowo jeden przedsiębiorca musiałby zorganizować spływ kajakowy i dodatkowo zapewnić transport na niego. - Te dwie usługi realizowane oddzielnie, przez odrębne podmioty nie mogłyby być finansowane ze środków bonu turystycznego - zauważa Rzecznik. Zdaniem Adama Abramowicza, takie rozwiązanie promuje większych przedsiębiorców, oferujących kompleksowe usługi kosztem tych mniejszych działających na konkretnym obszarze jak np. indywidualni przewodnicy.

Czytaj: Senat: Bon turystyczny także dla emerytów i rencistów>>
 

Dobra poprawka Senatu 

Rzecznik zauważa, że zaproponowane przez Senat rozszerzenie definicji imprezy turystycznej o pojedyncze usługi turystyczne zmienia ten stan rzeczy, tym samym zapewnia źródło finansowana szerokiej grupie przedsiębiorców, nie powoduje nierówności konkurencyjnych i jest wygodniejsze dla turystów, którzy nie muszą zastanawiać się, za jaką usługę turystyczną mogą zapłacić środkami z bonu.

 


Rzecznik podkreśla, że branża turystyczna bardzo dobrze przyjęła zapowiedź bonu turystycznego, gdyż do tej gałęzi gospodarki ma trafić kilka miliardów złotych, a jest ona jedną z dziedzin najbardziej poszkodowanych przez koronawirusa. Jednak rozwiązanie, które przyjął Sejm mówi, że skorzystać mogą z niego tylko organizatorzy imprez turystycznych, natomiast podmioty świadczące pojedyncze usługi turystyczne są z tego wyłączone. To jest niekorzystne rozwiązanie, ponieważ wyklucza drobnych przedsiębiorców. Dlatego apelowaliśmy do Sejmu i Senatu o zmiany. Senat zaproponował poprawkę, aby także organizator turystyki, czyli pojedynczy mikroprzedsiębiorca mógł skorzystać z tego z bonu. Będę uzasadniał konieczność przyjęcia tej poprawki na Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz przekonywał posłów do tej zmiany – mówi Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Uchwalona przez Sejm Sejm 19 czerwca br. ustawa uzupełniona została 2 lipca senackimi poprawkami i wróciła do Sejmu, który ma się nią zająć na posiedzeniu rozpoczynającym się 15 lipca. Posiedzenie Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, z udziałem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców odbędzie się 14 lipca br. o godz. 19.00.