Rejestracja firm turystycznych przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, która ruszyła w sobotę 25 lipca, jest bardzo prosta. Wypełnienie elektronicznego oświadczenia zajmuje dosłownie kilka minut. W efekcie we wtorek 28 lipca już 3 tys. przedsiębiorców i organizacji pożytku publicznego wypełniło oświadczenie i przystąpiło do programu Polski Bon Turystyczny (PBT). - Pierwsza lista podmiotów zostanie opublikowana 1 sierpnia na stronie bonturystyczny.gov.pl – informuje Robert Andrzejczyk, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Od tego dnia pierwsi turyści będą mogli skorzystać z bonu. Dla wielu przedsiębiorców uczestnictwo w programie, może oznaczać kłopoty, o ile nie zadbają o prawidłową rejestrację.

 

By złożyć oświadczenie, trzeba mieć profil na PUE ZUS

Jak już pisaliśmy na Prawo.pl, oświadczenie o przystąpieniu do programu PBT w imieniu przedsiębiorcy może złożyć tylko osoba, która ma profil na PUE ZUS. Po zalogowaniu się do portalu, w panelu ogólnym po prawej stronie wyświetla się zakładka podmiot turystyczny, a pod nią zarejestruj podmiot turystyczny na liście POT. Teoretycznie więc, każdy kto dysponuje podstawową wiedzą może w imieniu jakiekolwiek firmy przesłać zgłoszenie. Wystarczy bowiem podać w nim numer NIP, numer rachunku bankowego, adres, numer KRS czy wpisy do CEIDG oraz wskazać podstawowe numery PKD związane z prowadzonymi usługami turystycznymi czy noclegami. ZUS nie weryfikuje automatycznie tych danych. Dlatego jednak na samym początku formularza  jest informacja, że podmiot, który podczas rejestracji poda nieprawdziwe dane, podlega odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Czytaj w LEX: Wpływ koronawirusa na umowy z kontrahentami >

Niestety ZUS nie informuje o konsekwencjach dokonania rejestracji przez osobę nieupoważnioną do reprezentacji. Jeśli zaś oświadczenie złoży osoba bez upoważnienia, jak już pisaliśmy w Prawo.pl, POT będzie mógł skreślić przedsiębiorcę z listy i zażądać zwrotu płatności w formie bonu. Jednocześnie jednak do oświadczenia nie można dołączyć np. wyciągu z KRS czy skanu upoważnienia. Taki dokument trzeba jednak mieć w firmowej dokumentacji.

Czytaj w LEX: Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez zarząd >

Posiadacze wielu obiektów z jednym kontem

Na portalach społecznościowych padają pytania, co w przypadku prowadzenia kilku obiektów noclegowych. Jak jednak wyjaśnia POT i ZUS, na platformie rejestruje się podmiot, a nie konkretny obiekt. W przypadku grupy kapitałowej rejestruje się podmiot, który jest właścicielem obiektu. To oznacza, że na koncie w ZUS będą widoczne zbiorczo płatności przyjęte bonem przez jeden. Nie będą przyporządkowane do poszczególnych obiektów. Nie można też zarejestrować poszczególnych salonów sprzedaży, czy franczyzobiorców. Co więcej ZUS można podać tylko jeden numer konta. Przedsiębiorcy powinni więc pomyśleć o rachunku dedykowanym pod płatności bonem, co potem ułatwi rozliczenia z ZUS.

Czytaj w LEX: Polski Bon Turystyczny >

Bon turystyczny dla organizacji pozarządowych

Płatności bonem mogą też przyjmować organizacje pozarządowe. Jadwiga Emilewicz, wicepremier i minister rozwoju, wyjaśnia, że każda organizacja, która ma status OPP (organizacji pożytku publicznego wpisanej do KRS) może przystąpić do programu. - Jeśli świadczy imprezy turystyczne, to musi to robić na zasadach niekomercyjnych, dla ograniczonej grupy podróżnych, a także mieć wpis do rejestru organizacji turystycznych - mówi wicepremier. Przykładowo klub sportowy, który działa w formie stowarzyszenia, ma status OPP, wpis do rejestru i organizuje wakacyjne obozy dla swoich zawodników, może przyjmować  płatności  w formie bonu. Musi tylko osoba upoważniona do reprezentacji złożyć oświadczenie o przystąpieniu do programu przez PUE ZUS>