Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Deregulacja dla ochroniarzy okazała się pułapką - czytaj tutaj>>

Odwołania trafiały do Instytutu

Resort podkreśla, że zmiany w tym rozporządzeniu są konieczne w związku z likwidacją Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu. Termin zakończenia likwidacji Instytutu wyznaczono na dzień 27 kwietnia 2021 r. Projektowana zmiana polega na uchyleniu przepisu, w którym przywołany został Instytut.

„ Jest to równoznaczne, z tym że zlikwidowany Instytut nie będzie już jednostką o wyższym poziomie referencyjnym, o których mowa w art. 34 ust. 3 pkt 1 ustawy oraz art. 33a ust. 4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia w zakresie podmiotu właściwego do rozparzenia odwołania od orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, które przysługuje osobie ubiegającej się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub posiadającej taki wpis, pracodawcy oraz komendantowi wojewódzkiemu Policji, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ww. ustawy” – podkreśla Ministerstwo Zdrowia.

Planowany termin wejścia w życie rozporządzenia to 14 dni od dnia ogłoszenia.