Wiewiórowski od 2014 roku pełnił funkcję zastępcy Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Wcześniej, od 2010 roku sprawował w Polsce funkcję generalnego inspektora ochrony danych osobowych.

Czytaj: Wiewiórowski oficjalnie zastępcą Europejskiego Inspektora Ochrony Danych>>
 

Europejski Inspektor Ochrony Danych czuwa nad tym, by instytucje i organy UE respektowały prawo obywateli do prywatności przy przetwarzaniu ich danych osobowych.  Jego główne zadania to zapewnianie ochrony danych osobowych w przypadku przetwarzania danych osobowych osób fizycznych przez instytucje UE i doradzanie instytucjom we wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem takich danych. EIOD współpracuje również ściśle z krajowymi organami nadzoru i innymi organami kontroli w celu zwiększenia spójności w ochronie danych osobowych.

- Ochrona danych osobowych i prawo do prywatności należą do podstawowych praw gwarantowanych przez przepisy UE. Wiem, że Wojciech Wiewiórowski i jego pracownicy dołożą wszelkich starań, aby wspomóc wszystkie instytucje Unii w urzeczywistnieniu tych praw. Potrzebne są również specjalne działania związane z pojawianiem się nowych technologii - stwierdziła w oświadczeniu minister sprawiedliwości sprawującej prezydencję Finlandii Anna-Maja Henriksson.

 

Wojciech Wiewiórowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2000 uzyskał stopień doktora nauk prawnych (specjalność prawo konstytucyjne) na podstawie  rozprawy pt. Sądowa interpretacja zasady podziału władzy i rola ustrojowa sądów w Stanach Zjednoczonych Ameryki. 

Specjalizuje się w informatyce prawniczej, prawie nowych technologii i informatyzacji administracji publicznej. W latach 2002–2008 był wykładowcą, a następnie docentem Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji. W 2003 został adiunktem i kierownikiem Pracowni Informatyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

W latach 1996–2000 był redaktorem, a następnie wydawcą w Wydawnictwie Prawniczym LEX, w latach 2000–2002 kolejno wydawcą i redaktorem naczelnym w 2p.pl Portale Profesjonalne, a później szefem redakcji internetowej Polskich Wydawnictw Profesjonalnych – Wolters Kluwer Polska (do 2003).