Zgodnie z uzasadnieniem rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego, zmiana wynika z doświadczeń związanych z dotychczasową realizacją programu pilotażowego - konieczne jest doprecyzowanie przepisów związanych ze sposobem finansowana i rozliczania programu pilotażowego w kontekście ryczałtu na populację. Niezbędne jest też doprecyzowanie przepisów dotyczących czasu trwania programu pilotażowego, doprecyzowania funkcji koordynatora, zmiany kwoty ryczałtu wynikającej z waloryzacji.

Ponad dwa lata pilotażu

Pilotaż centrów zdrowia psychicznego (CZP) trwa od lipca 2018 r. Centra zapewniają pacjentom kompleksową pomoc psychiatryczną w poradniach, oddziałach dziennych i stacjonarnych. Zmiana sposobu realizacji opieki psychiatrycznej ma przeciwdziałać stygmatyzacji osób w kryzysie psychicznym i pomóc w uzyskaniu przez pacjenta kompleksowego wsparcia np. blisko miejsca zamieszkania, szkoły, pracy.

Pilotaż działalności centrów miał się zakończyć nie później niż do 30 czerwca 2021 r. Zgodnie z projektem nowelizacji rozporządzenia wydłużono program - ma zakończyć się do 31 grudnia 2022 r.

Decyzja jest podyktowana sytuacją związaną z pandemią wirusa SARS-CoV-2, która w istotny sposób zaburzyła proces testowania rozwiązań przygotowanych w ramach programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego – wynika z uzasadnienia projektu.

Projekt przewiduje podwyższenie stawki ryczałtu

Wzrost stawki ryczałtu jest wynikiem jej waloryzacji wg danych Narodowego Funduszu Zdrowia – za dwa okresy, jednocześnie dostosowano w związku z przedłużeniem pilotażu terminy trzech przyszłych waloryzacji.

Czytaj też: Eksperci: Centra zdrowia psychicznego przynoszą efekty

Centra nie będą musiały mieć własnego oddziału całodobowego

W rozporządzeniu wskazano na doprecyzowanie kwestii dotyczącej posiadania przez centrum zdrowia psychicznego, zwane dalej „czp”, oddziału całodobowego. W związku z zaproponowanym przepisem czp nie musi mieć własnego oddziału całodobowego.

Celem takiego działania jest ograniczenie motywowania do zwiększania bazy łóżkowej oraz umożliwienia świadczenia podwykonawstwa w sposób racjonalny ekonomicznie – podkreślono w uzasadnieniu.

Jedna ze zmian polega na dopuszczeniu możliwości łączenia dyżurów medycznych jeśli podmiot prowadzi więcej niż jedno czp pod warunkiem, że na jednego lekarza dyżurnego nie będzie przypadać więcej niż 150 tys. mieszkańców obszarów działania tych centrów.

Projekt rozporządzenia przewiduje, iż wejdzie ono w życie z dniem 1 stycznia 2021r. z wyłączeniem pkt 9 lit. a, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r oraz przepisów określających terminy waloryzacji stawki ryczałtu, odpowiednio: pkt 6 lit. c w zakresie § 20 ust. 2 pkt 4a, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r., pkt 6 lit. c w zakresie § 20 ust. 2 pkt 4b, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. oraz pkt 6 lit. c w zakresie § 20 ust. 2 pkt 4c, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.