Od połowy 2018 roku w Polsce tworzone są Centra Zdrowia Psychicznego, które upowszechniają model opieki środowiskowej, oferowanej blisko miejsca zamieszkania pacjenta, bezpłatnie oraz bez długiego oczekiwania na wizytę. Szybka pomoc w wielu przypadkach zastępuje długie i kosztowne hospitalizacje na oddziałach psychiatrycznych, dając tym samym większe szanse na zdrowienie i powrót do aktywnego życia osobom doświadczającym kryzysów zdrowia Leczenie w  Centrach Zdrowia Psychicznego w czasie pandemii

Leczenie w Centrach Zdrowia Psychicznego w czasie pandemii

W opinii specjalistów istnieje obawa, że program pilotażowy, na podstawie, którego tworzone są środowiskowe ośrodki, może zostać zakończony bądź zmieni się jego formuła. 

Pandemia COVID-19 opóźniła działania związane z reformą psychiatrii, w tym także plany związane z rozszerzaniem pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego. Obecnie 31 Centrów Zdrowia Psychicznego obejmuje działaniem około 10 proc. dorosłych mieszkańców Polski. A tymczasem ze względy na pandemię coraz więcej Polaków, potrzebuje wsparcia psychicznego.


Akcja „Centrum Zdrowia Psychicznego w każdym powiecie. Podpisz petycje” 

Każdy obywatel powinien mieć możliwość uzyskania szybkiej i dopasowanej do jego potrzeb opieki psychiatrycznej - stąd przygotowanie przez pacjentów petycji skierowanej do Ministra Zdrowia, pod którą każdy zainteresowany może się podpisać. Akcja „Centrum Zdrowia Psychicznego w każdym powiecie. Podpisz petycje” dostępna jest na https://www.petycjeonline.com/w_sprawie_przyszoci_centrow_zdrowia_psychicznego