We wrześniu do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia, w którym podano nowy standard rachunku kosztów dla świadczeniodawców. Miał on zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. W nowym roku warunkiem zawarcia przez Narodowy Fundusz Zdrowia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej miało być stosowanie przez świadczeniodawcę rachunku kosztów opracowanego przez Ministra Zdrowia w formie rozporządzenia.

Placówki od początku krytykowały projekt i wskazywały, że potrzebują więcej czasu, by się przygotować do takich zmian. Oszacowano, że przepisy będą mieć wpływ na działanie blisko 7,5 tysiąca podmiotów. 

„ Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom świadczeniodawców, których dotyczy standard rachunku kosztów, w celu zagwarantowania dodatkowego czasu pragniemy poinformować, że aktualnie procedowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców nie będzie obowiązywać od 01.01.2020 r.” – podało resort i dodał, że rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców (Dz.U. z 2015 r., poz. 1126) zostanie niezwłocznie uchylone.

 


Będzie nowy projekt rozporządzenia

Jak podkreślało Ministerstwo Zdrowia, jak i Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji celem zmian było wdrożenie tych rozwiązań przez wszystkich świadczeniodawców. To miało doprowadzić do optymalizacji procesów zarządczych i gospodarki finansowej.

„Minister Zdrowia i Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji rozpoczynają intensywne prace nad projektem docelowego kształtu rozporządzenia, które zostanie przekazane do konsultacji publicznych na początku II kwartału 2020 r.” – podał resort. „Jesteśmy przekonani, że dzięki temu rozwiązaniu i przesunięciu terminu wejścia w życie standardu rachunku kosztów osiągniemy dwa cele: po pierwsze wydłużymy czas potrzebny świadczeniodawcom na przygotowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie rachunku kosztów, po drugie wdrożymy standard w wersji oczekiwanej/ docelowej, znacznie bardziej szczegółowej niż rozwiązania, nad którymi pracowaliśmy w ostatnich miesiącach, co przyczyni się do istotnego zwiększenia jakości procesów zarządzania finansami, w szczególności optymalizacji kosztów działalności przez świadczeniodawców”.

Agencja potrzebuje ujednoliconych danych

W opinii Ministerstwa będzie to również istotna wartość dodana dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, gdyż wiarygodne, wystandaryzowane, kompletne i uporządkowane dane finansowe uzyskiwane od świadczeniodawców, będą mogły być wykorzystywane do procesu taryfikacji świadczeń opieki zdrowotnej, co w bezpośredni sposób przełoży się na adekwatne finansowanie świadczeń zdrowotnych w Polsce.

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pracuje jednocześnie nad stworzeniem systemu zwrotnej informacji dla instytucji przekazujących dane. Będzie miała ona formę prezentacji wskaźników kosztowych i zarządczych na tle zanonimizowanych danych innych podmiotów.  Ponadto, Agencja obecnie prowadzi projekt ogólnopolskich szkoleń w zakresie standardu rachunku kosztów, a szczegółowe informacje harmonogramu spotkań na rok 2020 można znaleźć na stronie power.aotm.gov.pl.