Ukazało się zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zmiany planu finansowego NFZ na 2019 rok. Po zmianie planu do oddziałów wojewódzkich NFZ trafi dodatkowe ponad 855 mln z funduszu zapasowego NFZ.

Trzecia transza dla szpitali

Największa część tych środków – 370 mln zł trafi do szpitali z sieci w związku ze zmianą wyceny świadczeń opieki zdrowotnej. - Jest już podstawa prawna – zarządzenie – i zgodnie z nim zapowiadane pieniądze trafią do końca września do szpitali – powiedział Andrzej Troszyński, rzecznik NFZ.

Ministerstwo Zdrowia tydzień temu zapowiedziało uruchomienie trzeciej transzy dodatkowych pieniędzy dla szpitali powiatowych. Wynosi ona dla całego kraju 344 mln zł. Pieniądze trafią do 373 placówek. Oprócz szpitali o znaczeniu regionalnym dodatkowe pieniądze przeznaczone zostaną także na wzrost wyceny 34 świadczeń wysokospecjalistycznych, które realizowane są przede wszystkim w ośrodkach referencyjnych – w szpitalach klinicznych i w instytutach badawczych. Są to np. kompleksowe zabiegi związane z zaćmą i jaskrą. Podniesiona będzie także wycena kompleksowej opieki nad pacjentem na oddziale udarowym.

Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak powiedział dziennikarzom, że uruchomienie dodatkowych pieniędzy jest już tylko kwestią techniczną. Trwa w tej chwili podpisywanie aneksów z poszczególnymi szpitalami. Przypomniał, że "te środki obejmują podwyżkę wynagrodzeń już od 1 stycznia, czyli za wrzesień otrzyma się 9/12 kwoty zwiększenia ryczałtu" – zapewnił Nowak.


Szpitale powiatowe ze stratą - kredytują się u dostawców - czytaj tutaj>> 


Pieniądze na redukcje kolejek i rehabilitację

Dodatkowe pieniądze w wysokości ponad 261 mln zł zostaną przeznaczone na kontynuację w 2019 r. procesów zmniejszania liczby oczekujących i czasu oczekiwania na świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej oraz zwiększenia wyceny świadczeń ambulatoryjnych, w tym uzupełnienie środków na sfinansowanie świadczeń udzielonych ponad limit wynikający z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 2019 r.

Na zmniejszenie kolejek na operacje endoprotezoplastyki stawu kolanowego lub biodrowego w II półroczu 2019 r. zostanie wydane 60 mln zł. A kolejne 20 mln zł NFZ przeznaczył na zabezpieczenie rehabilitacji leczniczej dla osób po przebytych ciężkich urazach oraz po operacjach endoprotezoplastyki stawu kolanowego lub biodrowego.

20 mln zł zarezerwowano na uzupełnienie środków na finansowanie w 2019 r. stacjonarnych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (ZOL, ZPO), w związku z procedowaną aktualizacją taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej udzielanych w warunkach stacjonarnych w zakładzie opiekuńczym dla dorosłych lub dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

80 mln zł zostało przeznaczonych na uzupełnienie środków na realizację w 2019 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Przewidziano także dodatkowe 44 mln zł na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne w podstawowej opiece zdrowotnej w związku z zarządzeniem nr 92/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Ministerstwo nie ujawnia danych o długach szpitali, bo ciągle je liczy i koryguje - czytaj tutaj>>

Zostały jeszcze 44 mln zł do podziału

Jak czytamy w uzasadnienia w wyniku proponowanej zmiany planu finansowego NFZ na 2019 r. dokonane zostanie zwiększenie dla w planach finansowych oddziałów wojewódzkich NFZ:

  • podstawowa opieka zdrowotna o kwotę 44 mln zł, tj. o 0,36%,
  • ambulatoryjna opieka specjalistyczna o 261 mln zł, tj. o 5,11%,
  • leczenie szpitalne o 430 mln zł, tj. o 0,93%,
  • rehabilitacja lecznicza o 20 mln zł, tj. o 0,69%,
  • świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej o kwotę 20 mln zł, tj. o 1,07%,
  • koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy o kwotę 80 mln zł.

Fundusz podaje, że podziału między poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ środków przeznaczonych na świadczenia: ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego oraz pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, dokonano zgodnie z algorytmem podziału środków ustalonym na potrzeby planu finansowego na rok 2019.

Fundusz zaznacza, że podział 44 mln zł pozostałych po zmianie planu finansowego Funduszu na 2019 r. zostanie dokonane odrębnym zarządzeniem Prezesa NFZ.