Jak podkreśla Ministerstwo Zdrowia, to trzecia w tym roku transza pieniędzy przeznaczona na wzrost wyceny świadczeń. Łączny wzrost ryczałtu dla podmiotów I i II stopnia zabezpieczenia w ramach sieci szpitali wyniesie 802 mln zł – 9 proc. w skali roku.

Resort podaje, że oprócz szpitali o znaczeniu regionalnym dodatkowe środki przeznaczone zostaną także na wzrost wyceny 34 świadczeń wysokospecjalistycznych, które realizowane są przede wszystkim w ośrodkach referencyjnych (szpitalach klinicznych i instytutach badawczych). Przykładem takiego świadczenia są kompleksowe zabiegi w zaćmie i jaskrze – zabiegi zaćmy finansujemy bezlimitowo, a w przypadku pacjentów, którzy mają też jaskrę, wycenę takich zabiegów zwiększamy. Dodatkowo podnosimy wycenę kompleksowej opieki nad pacjentem w oddziale udarowym.

NFZ daje 700 mln zł, a szpitale powiatowe potrzebują 2 miliardy - czytaj tutaj>>

 


Wyższy współczynnik dla powiatowych 

Zarządzenie zakłada wprowadzenie współczynnika korygującego 1,04 dla szpitali I stopnia oraz 1,03 dla szpitali II stopnia, co w istotny sposób powinno poprawić ich kondycję. Warto podkreślić, że zmiany zostaną wprowadzone ze skutkiem od 1 stycznia 2019 r., dzięki czemu podmioty otrzymają istotny zastrzyk finansowy obejmujący ¾ rocznej wartości podwyżki wraz ze środkami na wrzesień.

Łączny wpływ tych zmian na plan finansowy NFZ to 344 mln zł. Ich sfinansowanie jest możliwe dzięki uruchomieniu drugiej transzy z 1,8 mld zł, które trafiły do NFZ z budżetu państwa. 

Samorządy znów dokładają miliony do szpitali - czytaj tutaj>>
 

Średnio po milionie więcej

Jaki wpływ ma ta zmiana na sytuację konkretnych szpitali? Przeciętny wzrost wyniesie ok. 1 mln zł w skali roku, w przypadku największych podmiotów będzie to prawie 3,4 mln zł, z kolei najmniejsze szpitali otrzymają po ok. 50 tys. zł. Łącznie podwyżka obejmie 373 szpitale. Najwięcej z nich – aż 141 podmiotów – mieści się w przedziale od 0,5 do 1 mln zł, w zakresie do 0,5 mln plasuje się 90 podmiotów, a w zakresie od 1 do 1,5 mln – 89 podmiotów. 

Wsparcie trafi do każdego województwa i do ośrodków o różnej wielkości. Przykładowo, o ok. 2,3 mln zł wzrośnie ryczałt w warszawskim Szpitalu Wolskim i inowrocławskim Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka, a o ok. 1,1 mln Szpital nr 1 w Rzeszowie oraz Szpital w Krasnymstawie.  

 


Pieniądze dzieli dyrektor

O sposobie podziału dodatkowych środków decyduje każdorazowo dyrektor szpitala. - Przekazane w ciągu roku kwoty mogą być przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów podwyżek dla wszystkich grup zawodowych, z którymi zawarte zostały porozumienia płacowe, a także na wzrost kosztów wynikający ze zmiany ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne - podkreśla resort zdrowia.

Ministerstwa Zdrowia podkreśla. że w ramach systemu pracuje o 20 tysięcy lekarzy więcej niż w 2014 roku, a liczba pielęgniarek odbierających prawo wykonywania zawodu przekroczyła liczbę kończących studia, co świadczy o rosnącej liczbie powracających do zawodu. Działaniom tym towarzyszy istotne zwiększenie liczby miejsc na studiach lekarskich, co przyczyni się do  poprawy sytuacji w kolejnych latach.

- Tak istotne wzrosty są możliwe dzięki zwiększającym się  nakładom na system ochrony zdrowia. Od 2015 roku zwiększyły się one o 25 miliardów złotych w skali roku, a w 2024 roku wyniosą 6% PKB - podaje resort.