Najważniejsze zmiany dotyczą okresu, po którym ponownie będziemy mogli starać się o skierowanie na leczenie uzdrowiskowe. Lekarz wystawi je najwcześniej po 12 miesiącach od zakończenia poprzedniego leczenia. Ministerstwo Zdrowia zakłada, że to rozwiązanie skróci kolejki oczekujących na wyjazd do sanatorium. Co roku wpływa do nas średnio 400 tys. skierowań na leczenie uzdrowiskowe i zdarza się, że pacjenci zaledwie po kilku dniach od powrotu składają kolejne skierowanie.

Miesiąc na złożenie skierowania w NFZ

Inną, ważną zmianą jest termin, w którym należy dostarczyć skierowanie do oddziału NFZ. Według nowych przepisów będzie na to 30 dni. Po tym czasie skierowanie straci ważność.

Jak przypomina NFZ, droga do sanatorium rozpoczyna się u lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. To on ocenia stan zdrowia pacjenta na podstawie wyników badań i wywiadu. Na podstawie tych danych lekarz decyduje, czy możemy udać się do sanatorium. Wypisuje skierowanie, które następnie przekazujemy do oddziału NFZ, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
Skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego należy przekazać do oddziału NFZ, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Można wysłać je również pocztą. W oddziale NFZ skierowanie jest rejestrowane, a następnie lekarz specjalista w oddziale NFZ, na podstawie zgromadzonej przez nas dokumentacji medycznej, ocenia celowość leczenia. Jeśli uzna skierowanie za zasadne, w ciągu 30 dni od wpływu skierowania do oddziału NFZ pacjent dostanie pismo, z którego dowie się, na jakie leczenie uzdrowiskowe został zakwalifikowany. W przypadku negatywnej decyzji lekarza specjalisty, NFZ również powiadomi o tym pismem, w którym uzasadni przyczyny odmowy.

 

Wyszukiwarka wskaże wyznaczone sanatorium

Jeśli pacjent dowie się, że został zakwalifikowany na leczenie uzdrowiskowe, to wyszukiwarka poda, w zależności od etapu procedowania skierowania, m.in.: orientacyjny czas oczekiwania, liczbę osób w kolejce oczekujących,  termin i miejsce leczenia, nazwę uzdrowiska i jego adres.
Jeśli pacjent nie możemy skorzystać z przydzielonego sanatorium - np. choroba, wypadek, sprawy rodzinne - może prosić o przełożenie tego terminu, tak aby nie stracić ewentualnego przyjazdu do sanatorium. Wtedy należy jak najszybciej zwrócić potwierdzone skierowanie do oddziału NFZ. Do oryginału zwracanego skierowania koniecznie dołączone musi być pisemne uzasadnienie, w którym wskazane zostaną powody braku możliwości realizacji skierowania i dokumenty, które uwiarygodnią ten fakt. Ten komplet dokumentów dostarczyć trzeba przed datą rozpoczęcia turnusu. Wyjaśnienia zweryfikuje oddział NFZ i jeśli uzna je za przekonujące, wyznaczy nowy termin pobytu w sanatorium. 

Czytaj: Leczenie uzdrowiskowe w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia>>