Minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski powierzył pełnienie obowiązków prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Adamowi Niedzielskiemu. O tej decyzji poinformował resort zdrowia na twitterze.  Zastąpi on Andrzej Jacynę, który w środę zrezygnował ze stanowiska.

Adam Niedzielski (l. 46) do czwartku 18 lipca był zastępcą prezesa NFZ do spraw operacyjnych od 2018 r. Wcześniej związany był m.in. z Ministerstwem Finansów, Najwyższą Izbą Kontroli, Ministerstwem Sprawiedliwości, a także z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. 

Czytaj też: Lekarz rodzinny to nie księgowy >>>

 

Niedzielski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na dwóch kierunkach: ekonomia oraz metody ilościowe i systemy informacyjne. W 2003 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, nadany przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN. Karierę zawodową zaczynał w Departamencie Polityki Finansowej i Analiz Ministerstwa Finansów, gdzie zajmował się m.in. analizą makroekonomiczną i długiem publicznym (1996–1998).  W latach 2016-2018 był już dyrektorem generalnym w MF, a także członkiem rady nadzorczej spółki celowej Aplikacje Krytyczne. Wcześniej, w latach 2007-2013, na stanowisku dyrektora Departamentu Finansów Zakładu i Departamentu Kontrolingu zajmował się w ZUS m.in. koordynacją systemu kontroli zarządczej, benchmarkingiem wewnętrznych zasobów i kosztów oraz nadzorem nad projektami finansowanymi ze środków UE .