W celu ułatwienia korzystania z funduszy unijnych firmom, samorządom czy organizacjom pozarządowym, minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak wydała rekomendacje dla instytucji państwowych, które mogą teraz stosować odstępstwa  od ogólnych zasad w rozliczaniu pieniędzy unijnych. Ma to zapobiec negatywnemu wpływowi koronawirusa na realizację ponad 60 tysięcy inwestycji współfinansowanych z UE.

 


Tarcza antykoronawirusowa dla beneficjentów

Resort poinformował, że obecnie ponad 23 tysiące obywateli, firm i instytucji prowadzi 60 tysięcy takich inwestycji. - Mamy 161 trwających naborów wniosków, których efektem będą kolejne setki projektów. Nasz pakiet rekomendacji to taka tarcza antykoronawirusowa dla beneficjentów i odpowiedź na postulaty środowisk przedsiębiorców – poinformowała minister Jarosińska-Jedynak.

Rekomendacje zostały skierowane do instytucji odpowiedzialnych za inwestowanie funduszy unijnych. Są to m.in. urzędy marszałkowskie, Wojewódzkie Urzędy Pracy czy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Czytaj też: Rząd wprowadza stan zagrożenia epidemicznego w kraju

Jakie odstępstwa przewiduje resort?

Zgodnie z rekomendacjami instytucje będą mogły w uzasadnionych przypadkach:

  • wydłużyć terminy zakończenia naborów wniosków, które właśnie trwają,
  • wydłużyć terminy rozliczania i zamykania inwestycji unijnych,
  • rozliczać, na przykład przedsiębiorcom, wydatki między innymi na spotkania, szkolenia czy wyjazdy, które się nie odbyły z powodu koronowirusa,
  • zmienić plan kontroli wydatków z funduszy unijnych i część z nich przesunąć na później, tak żeby uwzględnić trudniejszą sytuację w firmach i u siebie (np. dużą liczbę pracowników na pracy zdalnej),
  • pozwolić ekspertom oceniającym wnioski pracować zdalnie.

Każdy przypadek musi być traktowany indywidualnie

Minister podkreśla, że zastosowanie wszelkich rozwiązań stanowiących odstępstwo od przyjętych reguł wdrażania funduszy unijnych powinno znajdować uzasadnienie w wystąpieniu siły wyższej, jaką w przedmiotowym przypadku stanowi pandemia koronawirusa. Skorzystanie z tego typu rozwiązań musi być jednak poprzedzone wnikliwą analizą każdego jednostkowego przypadku.