Według prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego bez zmiany zasad finansowania samorządu i zwiększenia udziału samorządów w podatku, sytuacja gmin, powiatów i województw będzie bardzo trudna. - To my (samorządy) reprezentujemy społeczność lokalną i od nas zależy poziom życia mieszkańców – podkreśla.

Według Mirosława Lecha, wójta Korycina, członka zarządu Związku Gmin Wiejskich RP, wiele gmin m trudności z uchwaleniem budżetu na 2020 rok, nie mówiąc o inwestycjach. Przypomniał, że od kilku lat trwa dyskusja o zmianie ustawy o finansach samorządów, jego zdaniem rząd musi przeanalizować koncepcję finansowania samorządów, żeby były możliwości prorozwojowe.  - Obszary wiejskie wciąż potrzebują podstawowych inwestycji infrastrukturalnych - mówi.

 


Projekt ws. rekompensat złożony w Senacie

Rano prezydenci: Łodzi – Hanna Zdanowska, Sopotu – Jacek Karnowski, Sosnowca – Arkadiusz Chęciński i Warszawy - Rafał Trzaskowski, złożyli w Senacie marszałkowi Senatu projekt ustawy ws. rekompensat dla samorządów.

Według samorządowców ubytek w dochodzie samorządów to prawie 8 mld zł rocznie, a projekt ma być rekompensatą za utratę dochodów, by podwyższyć udział samorządów w podatku PIT. Projekt  zakłada zwiększenie udziału samorządów w podatku PITdla dużych miast ponad 8 proc., dla gmin ok. 2 proc.

Czytaj też: Samorządowcy wybrani do Senatu chcą rekompensat dochodów po zmianach prawa

Jak zaznacza Tadeusz Truskolaski, samorządy mają obecnie „silną” reprezentację w Senacie. Do izby wyższej parlamentu wybrani zostali Zygmunt Frankiewicz, dotychczasowy prezydent Gliwic, prezes Związku Miast Polskich, Wadim Tyszkiewicz, dotychczasowy prezydent Nowej Soli, członek Zarządu ZMP, Janusz Gromek, długoletni prezydent Kołobrzegu, Bogdan Zdrojewski, były prezydent Wrocławia oraz Janusz Pęcherz, były prezydent Kalisza. W senacie jest też 11 byłych samorządowców, którzy sprawowali mandat radnego, wójta, burmistrza, prezydenta, zastępcy itp.

Obchody 30-lecia samorządu terytorialnego

Podczas konferencji prasowej popołudniu, przedstawiciele korporacji samorządowych zaprosili na uroczystości obchodów 30-lecia samorządu terytorialnego, które odbędą się w przyszłym roku. W 2020 roku minie trzydzieści lat od pierwszych wyborów do rad gmin i uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym. Jak przypomniał prezydent Białegostoku, ustawa o samorządzie została uchwalona 8 marca 1990 roku, a weszła w życie 26 maja. Dlatego 27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. Uroczyste obchody rozpoczną się w przyszłym roku właśnie 27 maja, potrwają do 4 czerwca.

- Centralne obchody będą w Warszawie – poinformował Truskolaski. Jak dodał, korporacje samorządowe zachęcają wszystkie samorządy, żeby przybliżyli historię JST swoim mieszkańcom. W Białymstoku wprowadzeniem dla przyszłorocznych obchodów jest hasło „Silny samorząd – silna Polska”.

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak podkreślił podczas konferencji, że przedstawiciele wszystkich korporacji samorządowych są dumni z samorządu i chcą uczcić 30-lecie. – Mamy świadomość wyzwań, które są przed nami i widzimy szereg zmian, jak choćby migracje wewnętrzne, czyli proces przeprowadzania się mieszkańców do dużych metropolii, co postrzegamy w kategoriach nierównomiernego rozwoju kraju – mówi.

Czytaj też: W przyszłym roku trzydziesta rocznica pierwszych wyborów do rad gmin

Artur Tusiński, burmistrz Podkowy Leśnej, przedstawiciel zarządu Unii Miasteczek Polskich, zwrócił uwagę na rolę samorządu w absorpcji środków unijnych. – Nie byłoby takiego poziomu i zaangażowania, gdyby nie samorząd, samorząd to władza blisko obywatela i podstawy i fundamenty demokracji – uważa.

Według wójta Mirosława Lecha, gdyby nie reformy samorządowe, kraj wyglądałby inaczej. – Reforma samorządowa dała Polakom oparcie instytucjonalne i finansowe w samorządzie, które jest nie do oszacowania – podkreśla. Zwrócił uwagę na „niekoniecznie dobre zmiany” jak dwukadencyjność.

Rudolf Borusiewicz, dyrektor biura Związku Powiatów Polskich przypomniał w związku ze stuleciem odzyskania niepodległości, że marszałek Józef Piłsudski w lutym wydał dekret o powołaniu samorządu gminnego i powiatowego. – Postawił w odbudowie RP na samorząd terytorialny, przekazał faktycznie zadania, co zostało wpisane w konstytucji, że ustrój będzie się opierał o samorząd – podkreślił.

Wyniki częściowo wolnych wyborów parlamentarnych 4 czerwca 1989 roku umożliwiły przygotowanie przez odrodzony Senat RP projektu ustawy o samorządzie terytorialnym, uchwalonej 8 marca 1990 roku. Ustawa ta stanowiła realizację tezy 21 programu Samorządna Rzeczpospolita.