Inwestycje związane z budową sieci kanalizacyjnej w kilku wsiach, zakupem koparko-ładowarki i samochodu dostawczego gmina Głusk zrealizowała w latach  2009 - 2013 roku przy wsparciu dotacji unijnych. Podatek VAT nie był kosztem kwalifikowalnym. Gmina, uwzględniając ówczesny stan prawny, dokonała odliczenia pełnych kwot podatku VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych (łącznie ponad 1 mln 822 tys. zł).

Po dokonanej centralizacji rozliczeń VAT, po 1 stycznia 2017 r., gmina powinna w ramach korekty 10-letniej zweryfikować dokonane wcześniej 100-procentowe odliczenie podatku VAT.

Czytaj w LEX: Prewspółczynnik na przykładach >

Ministerialny wzór

Sposób w jaki jednostki samorządu terytorialnego powinny rozliczyć się z fiskusem określony został w rozporządzeniu ministra finansów z 17 grudnia 2015 r., w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników. Skalkulowany tam tzw. prewspółczynnik jest niekorzystny dla samorządów, ale zdaniem resortu finansów inna metoda nie jest na tyle reprezentatywna, aby móc zastąpić tę z rozporządzenia. Podobnie uważają organy skarbowe.

Czytaj w LEX:

- Art. 89 ustawy o VAT pozwala gminie określić własny prewspółczynnik, który będzie najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez nią działalności i dokonywanych zakupów - mówi radca prawny Joanna Piecyk z Kancelarii Radców Prawnych „Bartnik Piecyk” s.c. z Lublina, reprezentująca w sporze z fiskusem gminę Głusk.

 

Gmina proponuje własny wzór

W marcu 2019 roku, gmina Głusk złożyła do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej VAT w zakresie obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 90c ustawy o podatku od towarów i usług. Gmina zwróciła się o możliwość zastosowania indywidualnie wyliczonego prewspółczynnika.

Agnieszka Ciszewska skarbnik gminy Głusk wyjaśnia, że przy uwzględnieniu metodologii wynikającej z rozporządzenia, prewspółczynnik dla gminy wynosiłby za 2017 r. – 12 proc. a  2018 r. – 19 proc.

- Nasz prewspółczynnik oparliśmy na stopniu wykorzystania inwestycji do celów zewnętrznych gminy, a nie dla jednostek gminnych. Wskaźnikiem za 2017 rok jest 97 procent, bo taki był procent przeznaczenia tej inwestycji na cele zewnętrzne, a w 2018 roku - 98 procent. W perspektywie 10 lat oznacza to dla nas oszczędność na poziomie około 1, 5 mln zł – mówi Agnieszka Ciszewska.

Zobacz procedurę: Prewspółczynnik alternatywny w JST >

Gmina swój wzór oparła na ilości zużytych ścieków: udział ilości metrów sześciennych ścieków odprowadzanych od odbiorców zewnętrznych w całkowitej ilości metrów sześciennych ścieków odprowadzonych z użyciem gminnej infrastruktury kanalizacyjnej. Do obliczeń przyjęła dane za poprzedni lub poprzedzający go rok podatkowy.

Czytaj też: Gminy boją się odliczać VAT>>

Dyrektor KIS zweryfikował stanowisko

Indywidualna interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej była dla gminy niekorzystna. Gmina złożyła więc skargę do WSA w Lublinie.

Do procesu nie dojdzie, bo dyrektor KIS, 19 lipca dokonał zmiany swojej interpretacji indywidualnej (nr 0115-KDIT1-1.4012.194.2019.2.MN) podzielając w całości pogląd gminy Głusk.  To oznacza, że gmina może ustalić własny prewspółczynnik, a nie ten narzucony rozporządzeniem ministra finansów. Organ skarbowy stwierdził, że gmina dobrze obliczyła proporcje i może je stosować do korekty podatkowej.

Zobacz linię orzeczniczą: Prewspółczynnik VAT dla działalności wodno-kanalizacyjnej gminy >

- To ważne stanowisko w batalii samorządów w sprawie VAT. Do tej pory Krajowa Informacja Skarbowa stała na stanowisku, że obowiązuje niekorzystny dla samorządów prewspółczynnik ustalony w rozporządzeniu. Choć ostatnio orzecznictwo sądu administracyjnych stało się korzystniejsze dla samorządów, bo choć sądy uchylają interpretację indywidualne, to jednak nie wskazują w uzasadnieniach wyroków, jak ten współczynnik gminy mają obliczać – zwraca uwagę Joanna Piecyk.

Jej zdaniem obecne stanowisko dyrektora KIS wydane w sprawie gminy Głusk może stanowić zmianę linii orzeczniczej organów skarbowych.