Po tym, jak Sejm uchwalił nowelizację tzw. ustawy o cenach prądu, wiadomo na pewno, że ceny energii elektrycznej dla JST będą zamrożone przez cały 2019 r. na pierwsze półroczne stabilizacją cen na poziomie czerwca 2018 roku zostały objęte wszystkie podmioty, tzn. jednostki sektora finansów publicznych, jak i przedsiębiorcy, w tym spółki komunalne. W tej sprawie nie będą musiały składać żadnych wniosków, jeśli spełniają definicję odbiorcy końcowego. 

Czytaj więcej: Ustawa prądowa jeszcze raz poprawiona

Ceny prądu w drugiej połowie roku

Jak podkreśla na swojej stronie internetowej Związek Miast Polskich, w drugim półroczu tego roku zgodnie z przyjętą ustawą do cen prądu zamrożonych na poziomie z czerwca 2018 r. będą uprawnione m.in. gospodarstwa domowe, mikro przedsiębiorcy oraz małe przedsiębiorstwa, wszystkie szpitale, jednostki sektora finansów publicznych, w tym samorządy oraz państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (np. lasy państwowe).

 

Z ustawowo obniżonych cen nie będą mogły już korzystać średnie i duże przedsiębiorstwa. Dla nich przewidziane będą dopłaty w ramach pomocy de minimis.

Konieczność złożenia oświadczenia

Z przepisów wynika, że odbiorca końcowy z wyjątkiem gospodarstw domowych będzie miał obowiązek złożenia przedsiębiorstwu energetycznemu oświadczenia, że należy do grupy odbiorców uprawnionych do korzystania z obniżek.

Czytaj też: Nie ma szczegółów rekompensat za prąd, jest wiele wątpliwości

Będzie na to 28 dni od momentu wejścia w życie nowych przepisów - w lipcu można składać wnioski, a na przełomie lipca i sierpnia zostaną one rozpatrzone. Faktury na II półrocze mają już uwzględniać niższą cenę. Każde zawarcie kolejnej umowy ze sprzedawcą, dotychczasowym lub nowym, będzie również musiało być poprzedzone złożeniem takiego oświadczenia.

Jak jednak podkreśla Marek Wójcik, pełnomocnik Zarządu ZMP ds. legislacyjnych, wciąż niejasne są szczegóły dotyczące VAT-u. Jego zdaniem jest coraz bliżej do ustalenia formy rekompensaty, „która uratuje samorządy”. Już wkrótce powinno być przyjęte rozporządzenie w tej sprawie.