Zawiadomienie dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa manipulacji lub próby manipulacji na hurtowym rynku energii elektrycznej. Postępowanie - jak poinformowano - wykazało, że wzrost cen instrumentu BASE_Y-19 nie może być wyłącznie wynikiem wzrostu kosztów wytwarzania energii elektrycznej, takich jak ceny węgla kamiennego i koszty emisji CO2. Także tzw. CDS (tzw. obiektywny wskaźnik referencyjny) uzyskany na produkcie BASE_Y-19, a wynikający z transakcji zawartych w okresie wrzesień-grudzień 2018 r. był dwukrotnie wyższy niż CDS uzyskiwany w przeszłości na produktach BASE_Y-14, BASE_Y-15, BASE_Y-16, BASE_Y-17 i BASE_Y-18 oraz BASE_Y-19 w okresie od rozpoczęcia jego notowań w 2016 r. do końca sierpnia 2018 r.

 


Szkody trudne do usunięcia

Analizowane zachowania w niektórych przypadkach, zdaniem Prezesa URE, mogą wypełniać znamiona czynu określonego w rozporządzeniu REMIT jako manipulacja na rynku lub próba manipulacji na rynku. W rezultacie Prezes URE uznał za zasadne złożenie do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Czytaj: Energia dla gospodarstw domowych nie podrożeje, ale firmy, szpitale i samorządy już dostają wyższe rachunki>>

Prezes Maciej Bando ocenia, że niezależnie od tego, które z zachowań wskazanych w REMIT wystąpiło na rynku, "szkody jakie w wyniku takiego działania zostały spowodowane mogą być trudne do usunięcia, szczególnie w sytuacji gdy przeciwdziałanie ich skutkom następuje w drodze +centralnego sterowania+".

Prezes wielokrotnie miał zwracać uwagę na negatywne skutki zmian, które zachodziły na rynku w ciągu ostatnich kilku lat. W opinii URE, częste zmiany przepisów prawa, np. nowelizacje ustawy o OZE czy ustawa zamrażająca ceny prądu wywołują ogromną niepewność co do zasad funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku energii, powodując również wymierne straty po stronie odbiorców energii elektrycznej, jak bankructwa czy brak możliwości uzyskania ofert od przedsiębiorstw obrotu w sytuacji zakończenia poprzedniej umowy itd.

Drugie postępowanie dotyczące wzrostu energii 

To już drugie postępowanie regulatora dotyczące wzrostu cen energii i działań podmiotów na rynku hurtowym, które zostało zakończone złożeniem zawiadomienia o podejrzeniu popełnia przestępstwa. Poprzednie, dotyczące konkretnych sesji giełdowych na TGE z kwietnia 2018 r. na instrumencie kwartalnym BASE_Q-3-18 (kontrakt na dostawę energii elektrycznej w trzecim kwartale 2018 r.), zostało również zakończone złożeniem zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.