Obowiązek centralizacji rozliczeń VAT, jaki nałożyła na samorządy tzw. ustawa centralizacyjna, czyli ustawa o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego, stanowił dla tych jednostek spore wyzwanie.

 


W procesie centralizacji w związku praktycznym stosowaniem przepisów ustawy pojawiły się liczne wątpliwości i niejasności. Jednym z takich problemów była kwestia możliwości odzyskania podatku od inwestycji przekazanych jednostkom budżetowym przed 1 października 2016 r.

 

 

 

W przypadku, kiedy gmina w celu odliczenia VAT naliczonego od wydatków ponoszonych w przeszłości na majątek, który następnie był wykorzystany przez jej jednostkę budżetową do działalności opodatkowanej VAT, zobowiązana jest dokonać wstecznej centralizacji rozliczeń VAT. Skoro bowiem, zdaniem gminy, wykonane przez tą jednostkę czynności opodatkowane stanowiły w istocie czynności gminy, powinno to znaleźć odzwierciedlenie w wykazywanych przez nią kwotach podatku należnego.

Zobacz również: Zadłużenie samorządów spadło, ale będzie rosło >>

Jednostka samorządu terytorialnego - częściowe odliczenie VAT >>

Stąd pytania, które pojawiły się w wielu samorządach, gdzie zastanawiano się nad składaniem korekt obejmujących tylko wybrany okres lub też wszystkie rozliczenia za pięć lat wstecz. Wątpliwości te rozstrzygnął wyrok te rozstrzygnął wyrok NSA z 23 kwietnia 2018 r. I FSK 1237/17, zgodnie z którym jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek dokonania tzw. wstecznej centralizacji w przypadku odliczenia VAT od przeszłych wydatków ponoszonych na majątek wykorzystywany przez jednostkę budżetową do działalności opodatkowanej.

Wszystkie informacje na ten temat zawiera komentarz: Wsteczna centralizacja VAT w JST, który w praktyczny sposób pokazuje na czym polegał spór, co zakwestionował urząd skarbowy oraz jakie korzyści może uzyskać samorząd po wyroku NSA.