Zgodnie z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, pracownicy pomocy społecznej odbywający kwarantannę w ośrodku, w którym świadczą pracę, będą mogli dalej tam pracować z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia.

 

Działania w celu zapewnienia opieki pensjonariuszom

W uzasadnieniu projektu czytamy, że w związku z poddaniem kwarantannie całych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, np. domów pomocy społecznej wraz z pracownikami, w celu zapewnienia osobom przebywającym w tych placówkach właściwej opieki należy umożliwić świadczenie pracy przez pracowników tych jednostek z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia z tego tytułu.

Czytaj też: Domy pomocy potrzebują pomocy. Zagrożeni podopieczni i pracownicy

Były wątpliwości, czy poddani kwarantannie opiekunowie zajmujący się pielęgnacją osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wielu, mogą się nimi zajmować w ramach czynności ze stosunku pracy oraz czy w związku tym przysługują im świadczenia z tytułu niezdolności do pracy, a także czy powinny otrzymywać wynagrodzenie ze stosunku pracy.

Projekt określa, że w wyjątkowych okolicznościach świadczenie pracy jest możliwe, jednak za zgodą osoby przebywającej w kwarantannie, której nie można takiego obowiązku narzucić.

Pracownikowi lub osobie świadczącej pracę przysługuje wynagrodzenie w związku ze świadczeniem pracy a nie świadczenie czy wynagrodzenie z tytułu niezdolności do pracy.