Poczta Polska informuje, że jej pracownicy doręczają pakiety wyborcze, przy zachowaniu wszystkich rygorów sanitarnych. Do 26 czerwca roznoszą je do osób przebywających na kwarantannie i w izolacji. W tym terminie dostarczą je też do wyborców w gminach Baranowice i Marklowice, na terenie których zarządzono wyłącznie głosowanie korespondencyjne.

Kto doręcza pakiety wyborcze?

Zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego, doręczenie pakietu wyborczego przesyłanego za pośrednictwem poczty dokonywane jest przez zespół złożony z co najmniej dwóch pracowników. Wkładają oni kopertę z pakietem wyborczym bezpośrednio do oddawczej skrzynki pocztowej wyborcy. Po doręczeniu pakietu do skrzynki za pakiet odpowiada użytkownik skrzynki.

Rzecznik Poczty Polskiej Justyna Siwek informuje, że pracownicy zostali wyposażeni w standardowe środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki oraz środki dezynfekujące, co ma zapobiec rozprzestrzenianiu koronawirusa.

Szczególny reżim doręczania osobom w kwarantannie

Doręczanie pakietów wyborczych do osób przebywających na kwarantannie odbywa się na szczególnych zasadach. Zamiast do skrzynki pocztowej, pakiet trafi bezpośrednio pod drzwi wyborcy. Listonosze najpierw zapukają do drzwi, a następnie oddalą się na bezpieczną odległość i poczekają nie dłużej niż 3 minuty, aż pakiet zostanie podjęty.

W przypadku osób przebywających na kwarantannie istnieje możliwość oddania listonoszowi pakietu już po oddaniu głosu. Jeżeli wyborca chce tak postąpić, musi uprzedzić listonosza, który przed drzwiami postawi mobilną skrzynkę nadawczą i zaczeka nie dłużej niż 10 minut na wrzucenie do skrzynki koperty zwrotnej.

Doręczanie osobom niepełnosprawnym

Zasada taka dotyczyła też doręczania pakietów wyborczych do osób niepełnosprawnych. Tu jednak w przypadku doręczania pakietów do drzwi lokalu działanie to było uzależnione od dyspozycji nadawcy – urzędu gminy, który wskazywał ten obowiązek poprzez umieszczenie odpowiedniej adnotacji na kopercie z pakietem wyborczym. W tym wypadku Poczta Polska nie rozstrzygała, które pakiety należy doręczyć do skrzynki nadawczej, a które adresatowi, a realizowała dyspozycję Urzędu Gminy.

Pakiety wyborcze są oznaczone specjalnym nadrukiem „Przesyłka Wyborcza”. W środku jest karta do głosowania, Oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, koperta zwrotna z napisem „Koperta na kartę do głosowania”, koperta zwrotna z oznaczeniem „Przesyłka wyborcza” oraz instrukcja głosowania. Po oddaniu głosu należy zapakować kartę wyborczą do koperty zwrotnej z napisem „Koperta na kartę do głosowania”, a następnie ją zakleić. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania oraz wypełnione Oświadczenie należy włożyć do koperty zwrotnej oznaczonej „Przesyłka wyborcza”. Szczegółowa instrukcja TUTAJ.

Doręczanie pakietów dla wyborców w kraju

Do 23 czerwca, zgodnie z kalendarzem wyborczym, był czas na doręczenie pakietów wyborczych wyborcom, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju. Według danych poczty do 23 czerwca doręczono ok. 159 tysięcy pakietów wyborczych.

Głosowanie korespondencyjne przewiduje obok głosowania w lokalach wyborczych specustawa o wyborach prezydenckich w 2020 roku. Przewiduje ona tzw. wybory hybrydowe – dla chętnych, którzy o to zawnioskowali, dostarczane są pakiety wyborcze, żeby mogli zagłosować bez przychodzenia do lokalu wyborczego. Ostatecznie, jeśli nie zdążą do 26 czerwca wrzucić wypełnionych pakietów, już po oddaniu głosu, do skrzynek pocztowych lub oddać do urzędu gminy, mogą wrzucić je do urny w dniu wyborów.

Możliwości takiej nie mają osoby w kwarantannie, stąd specjalnie przewidziane dla nich procedury.