Podatek od posiadania psów funkcjonował w systemie prawa podatkowego do końca 2007 r. Pobierały go wówczas rady gmin.
1 stycznia 2008 r. ta obowiązkowa danina została zastąpiona opłatą od posiadania psów i w przeciwieństwie do podatku od posiadania psów, jest już opłatą fakultatywną.

Gminy mogą, lecz nie muszą, określać obowiązku uiszczania opłaty od posiadania psów. Aktualnie stawka opłaty nie może przekroczyć 125,40 złotych rocznie od jednego psa.

 

Opłata tylko od osób fizycznych

Jak tłumaczy Krzysztof Kaźmierski, specjalista ds. podatkowych w Sitech, opłatę od posiadania psów pobiera się od osób fizycznych posiadających psy. To oznacza, że nie są obowiązani do opłacania tej opłaty posiadacze psów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej. Co ważne, opłata od posiadania psów ciąży na osobach fizycznych posiadających psy, nie zaś na właścicielach psów.

- Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje również szereg zwolnień od opłaty i takie zwolnienie dotyczy m.in.: osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z tytułu posiadania jednego psa bądź psa asystującego, osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa czy podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów – podkreśla ekspert. Uchwalając opłatę od posiadania psów rada gminy może również wprowadzać inne niż wymienione w ustawie zwolnienia od opłaty od posiadania psów.

Gminy wydają uchwały

Zasady ustalania poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty od posiadania psów określają rady gmin w drodze uchwały. Określając wysokość stawek opłaty od posiadania psów, gminy są ograniczone maksymalną stawką. W 2020 r. stawka opłaty od posiadania psów nie może przekroczyć 125,40 zł  rocznie od jednego psa.

Wiele gmin zrezygnowało z pobierania tzw. podatku od czworonogów, bo uznały, że nie stanowi dużego dochodu w stosunku do nakładu pracy, jakiej wymaga. Jak się okazuje, egzekwowanie opłaty wiąże się z problemami, bo trudno udowodnić, że ktoś ma psa.

Malejące dochody i czasochłonne procedury

Gmina Świecie zrezygnowała z poboru opłaty za psa od 2015 roku. Wcześniej opłata wynosiła 50 zł i przysługiwały od niej zwolnienia dla osób powyżej 65 roku życia, właścicieli gospodarstw rolnych, którzy posiadali nie więcej niż dwa psy czy osób prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe.

Jak mówi serwisowi Prawo.pl Iwona Karolewska, radna Rady Miejskiej w Świeciu, powodem rezygnacji z poboru opłaty były coraz niższe wpływy z tego tytułu i brak narzędzi do egzekwowania należności. - W ostatnim roku obowiązywania było to 12 tys. złotych, a ustalanie faktycznego właściciela czworonoga było procesem żmudnym i czasochłonnym – wskazuje.

Radni, biorąc pod uwagę z jednej strony zmniejszające się dochody, z drugiej - uciążliwość procedury i uchylanie się od opłat przez część mieszkańców, uznali,  że sprawiedliwie będzie, jeśli opłata zostanie całkowicie zniesiona. - W powiecie świeckim tylko 3 z 11 gmin nadal pobierają opłaty za posiadanie psa – dodaje Iwona Karolewska, która jest jednocześnie sekretarzem tego powiatu.

Szczeniaki bez opłaty

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje grupy społeczne, od których nie pobiera się opłaty od posiadania psa. Są to m.in. osoby niepełnosprawne z tytułu posiadania psa asystującego czy wspomniane już osoby starsze i rolnicy. Uchwalając opłatę od posiadania psów, rada gminy może również wprowadzać inne niż wymienione w ustawie zwolnienia.

Edyta Nawrot, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Żarach, mówi nam, że rada miejska uchwaliła podatek od psów w 2013 roku. Zgodnie z uchwałą roczna stawka od posiadania psa wynosi 50 zł. Jak podkreśla, posiadacze psów zobowiązani są informować organ podatkowy o wszelkich zmianach mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w terminie 14 dni.  

W uchwale radni ustalili dodatkowo, że zwolnieniu z opłaty będą podlegały szczeniaki do 12 tygodnia życia i psy nabyte od schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Żarach. - Z opłaty od posiadania psów w roku 2019 wpłynęła do budżetu miasta Żary kwota w wysokości  32,2 tys. zł – mówi. Jak jednak przyznaje rzecznik, z uwagi na brak ewidencji psów, pobór opłaty jest utrudniony.

Samorządowcy przy okazji opłat od psów zaznaczają, że konieczne jest wprowadzenie obowiązku czipowania oraz centralnego systemu ich ewidencji.