Od 2017 roku prawo administracyjne dopuszcza mediacje. Zmienia się tradycyjne podejście do rozstrzygania spraw administracyjnych na bardziej dialogowe, bo strony sporu mogą być wysłuchane. Więcej o tym podczas webinarium akcji Masz Głos Fundacji Batorego, które odbędzie się 29 września.

Tematem webinarium będą najważniejsze elementy mediacji administracyjnych i przebieg postępowania mediacyjnego:

  • jest mediacja w postępowaniu administracyjnym i jakie są jej cele,
  • podstawowe zasady mediacji w postępowaniu administracyjnym,
  • katalog spraw, które mogą być przedmiotem mediacji,
  • jak odbywa się mediacja administracyjna (inicjatywa, uczestnicy, czas, koszty, protokół)

Zobacz też: Błąd w ugodzie przed mediatorem – poprawki po zawarciu czasem by się przydały

Portal Prawo.pl jest patronem medialnym, a wydawnictwo Wolters Kluwer partnerem akcji Masz głos Fundacji Batorego. 

Uczestnicy spotkania online poznają korzyści z przeprowadzenia mediacji w tych sprawach administracyjnych, w których jest dopuszczalna, a także zrozumieć ich specyfikę i przebieg. Mediacje są instrumentem pomocnym w działaniu dla najbliższego otoczenia i skutecznego załatwienia spraw lokalnych.

Aby wziąć udział w webinarium, trzeba zarejestrować się pod linkiem https://bit.ly/29_września i we wtorek 29 września o 19:00 dołączyć do webinarium, klikając na link otrzymany w e-mailu potwierdzającym rejestrację. Udział jest bezpłatny.

Ekspertką webinarium jest Małgorzata Gradek-Lewandowska - radca prawny z 20-letnim doświadczeniem, certyfikowany mediator wpisana na listę Krajowej Izby Radców Prawnych, mediator sądowy Sądów Okręgowych w Warszawie, Katowicach, Lublinie, Poznaniu i Gdańsku, specjalizuje się w prawach własności intelektualnej. Doradza i reprezentuje klientów podczas negocjacji, prowadzi spory jako pełnomocnik i mediator w sprawach m.in. z zakresu własności przemysłowej, działalności prasowej i wydawniczej, branży kreatywnej.