Wiceminister Marcin Romanowski przypomniał o możliwości wykorzystania mediacji, jeżeli charakter sporu na to pozwala, w sprawach, które z powodu epidemii COVID-19 nie znalazły się na wokandzie sądowej. - Chciałbym zapewnić, że w czasie epidemii Ministerstwo Sprawiedliwości widzi w mediacji szansę dla sądownictwa – powiedział.
Zwrócił też uwagę na ważną rolę elektronicznych form porozumiewania się, szczególnie wideokonferencji, w ograniczaniu skutków epidemii.

Czytaj w LEX: Mediacja po reformie KPC z 2019 roku >

Czytaj: Mediacja ratunkiem dla sądów i prawników? Adwokaci apelują o danie jej szansy>>
 

Podczas spotkania omówiono także działania na rzecz wspierania i promocji alternatywnych metod rozwiązywania sporów, przede wszystkim sprawy związane z projektem Ministerstwa Sprawiedliwości: „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne”. Poruszono kwestię wyboru czterech partnerów projektu - Konfederacji Lewiatan, Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Centralnego Instytutu Analiz Polityczno-Prawnych oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

Czytaj w LEX: Mediacja w erze Covid-19 (koronawirusa) >

W trakcie konferencji rozmawiano także m.in. o wykorzystaniu technologii telekomunikacyjnych i informatycznych w pracy mediatora. 

Czytaj w LEX: Alternatywne metody rozwiązywania sporów >

Czytaj: COVID-19 zachęca prawników do mediacji online>>

Zobacz procedury w LEX:

 

Michał Araszkiewicz, Janina Czapska, Mateusz Pękala

Sprawdź