Chodzi o zmianę ustawy z 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Jak już informowaliśmy, samorządowcy zwrócili się do prezydenta RP z wnioskiem o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności nowych przepisów z Konstytucją RP.

14 mld zł mniej dla wspólnot lokalnych

Jak policzono, 1.4 mld zł rocznie czyli 14 mld zł w ciągu 10 lat stracą samorządy na nowelizacji, która powoduje, że część płatników podatku PIT będzie płacić podatek zryczałtowany, w którym samorządy nie mają udziału. Oznacza to transfer z budżetów JST do budżetu centralnego.

Związek Miast Polskich podaje przykłady inwestycji, które nie zostaną zrealizowane przez zmianę. I tak – w Sopocie konieczne będzie wstrzymanie budowy 46 nowych mieszkań i modernizacji niektórych ulic. Kraków zrezygnuje z remontu ulic i torowisk tramwajowych, przedszkola, filii biblioteki i hali sportowej. Ełk nie zbuduje przedszkola, nie wyremontuje szpitala i nie zmodernizuje ulic.

Z wyliczeń wynika ponadto, że takie miasta jak Bydgoszcz czy Białystok stracą w ciągu 5 lat odpowiednio 450 mln zł i 109 mln zł.

Ustawa jest niekonstytucyjna

Senator Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich, podkreśla, że ustawa jest niezgodna z konstytucyjną zasadą adekwatności finansowania zadań do dochodów, które samorząd na ich realizację otrzymuje.

Jak mówi, wcześniej były ograniczenia w dochodach samorządu, one zawsze protestowały, ale była pewna solidarność - i budżet państwa i samorząd „składały się” na ulgi podatkowe. Wyjaśnił, że tak nie jest do końca, bo zadań samorządom nie ubyło – mniej jest tylko pieniędzy na ich realizację. – Teraz sytuacja jest inna i chcemy się odwołać do Trybunału Konstytucyjnego, mam nadzieję, że prezydent podzieli naszą opinię i skieruje ustawę do Trybunału, a TK przyzna nam rację – dodał.

Jak podkreślają w liście do prezydenta samorządowcy, sposób wprowadzenia zmian, które zmniejszają dochody JST wbrew zasadom określonym w art. 167 Konstytucji, jest tym razem odmienny od zmian wprowadzanych od lipca ub.r. Różnice to ich zdaniem: 

  • dotychczasowe zmiany w systemie podatku PIT powodowały równoczesne ubytki w całym sektorze publicznym (do budżetu centralnego i budżetów JST trafia po 50 proc. wpływów z PIT), 
  • obecna zmiana polega na odpływie podatników podatku PIT, ustalanego na zasadach ogólnych, do systemu podatku zryczałtowanego, w którym samorządy nie mają udziału; w efekcie – wg OSR – budżet państwa zyska średnio ponad 1,6 mld zł rocznie (ponad 16 mld w okresie 10 lat). 

 

Pełna treść samorządowego wystąpienia do Prezydenta RP znajduje się na stronie ZMP tutaj>>