Jak informuje stołeczny magistrat, miasto opracowało procedurę oraz wzory dokumentów w związku ze zmianami w prawie własności.

Zmiany dotyczące garaży

Radni wprowadzili zmiany w uchwale o bonifikatach dotyczące garaży i stanowisk postojowych. – (…) wyjaśniła się wreszcie kwestia bonifikat od opłaty jednorazowej za przekształcenie garaży i miejsc postojowych – mówi Robert Soszyński, zastępca prezydenta Warszawy.

W czwartek 21 lutego radni wprowadzili dodatkowy zapis w uchwale w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Rozszerzyli jej zakres o garaże i miejsca postojowe, umożliwiające prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych. 

Czytaj też: Bonifikata od opłat przekształceniowych może objąć grunty pod garażami

Dzielnice rozpoczęły wydawanie zaświadczeń

Urzędy dzielnic rozpoczęły wydawanie zaświadczeń mieszkańcom. 1 stycznia ponad 440 tys. warszawiaków zostało uwłaszczonych - byli użytkownikami wieczystymi, zostali właścicielami gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe.

- Jesteśmy przygotowani. Uruchomiliśmy procedurę i rozpoczęliśmy wydawanie pierwszych zaświadczeń właścicielom. Urzędy dzielnic wysłały 363 dokumenty do mieszkańców – mówi Robert Soszyński.

 

Warszawiacy do końca roku 2019 bezpłatnie i bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków, otrzymają zaświadczenia od urzędów dzielnic. W dokumencie będzie informacja o wysokości opłaty przekształceniowej.

Po otrzymaniu zaświadczenia mieszkańcy, którzy będą chcieli skorzystać z bonifikat i wnieść opłatę jednorazową muszą zgłosić taki zamiar do urzędu dzielnicy, który w ciągu 14 dni poinformuje ich o wysokości opłaty jednorazowej. Po wniesieniu opłaty jednorazowej, mieszkańcy w ciągu 30 dni otrzymają z urzędu dzielnicy zaświadczenie, potwierdzające spłatę należności.

Czytaj też: Prezydent podpisał zmiany pozwalające na wyższe bonifikaty przy likwidacji użytkowania wieczystego

98 proc. bonifikata od opłaty jednorazowej

Przekształcenie z mocy prawa nastąpiło 1 stycznia 2019 r. Z tego tytułu nowy właściciel gruntu ponosi opłatę na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu w wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat. Samorządy udzieliły bonifikaty od tej opłaty.

Warszawiacy otrzymali 98-procentową bonifikatę od opłaty jednorazowej.

Zobacz też w LEX:

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności >

Czy brak uchwały rady gminy w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty, w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie, uniemożliwia przyznanie takiej bonifikaty? >

Jakie elementy powinno zawierać zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności? >

Do jakiej klasyfikacji budżetowej należy zaliczyć dochody z tytułu opłaty przekształceniowej? >

Czy opłaty należne samorządom z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na nieruchomości na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego podlegają opodatkowaniu VAT? >