Zamówienia finansowane z EFS trafią do internetu

Zamówienia publiczne

Dotychczas beneficjenci byli zobligowani do publikacji zapytań ofertowych na swoich stronach internetowych. Teraz ten wymóg zostanie zastąpiony obowiązkiem zamieszczania ogłoszeń w bazie...

08.12.2014

Qumak zdobył kontrakt za 24,4 mln zł

Zamówienia publiczne

Qumak podpisał z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowym Instytutem Badawczym umowę o wartości 24,4 mln zł brutto na zaprojektowanie, dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie...

08.12.2014

Wykluczenie nierzetelnego wykonawcy po nowemu

Zamówienia publiczne

Ostatnia nowelizacja Prawa zamówień publicznych wprowadziła istotną zmianę w zakresie przesłanek wykluczenia wykonawców ze względu na brak rękojmi należytego wykonania zamówienia. Zmianę wprowadzono...

08.12.2014

Włochy: kosze na śmieci z radiem w Padwie

40 koszy na śmieci z odbiornikami radiowymi zacznie już wkrótce grać na największym placu w Padwie na północy Włoch. Kosze, które mają nadawać muzykę, są instalowane wbrew woli władz miasta, ale nie...

08.12.2014

Rok 2015 Rokiem Samorządu Terytorialnego

Samorząd terytorialny

Wczasie zakończonego 4 grudnia posiedzenia senatorowie podjęli dwie rocznicowe uchwały. Jedna z nich to uchwała w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Samorządu Terytorialnego. Jej projekt został...

07.12.2014

Interes prawny radnego wyklucza go z głosowania

Samorząd terytorialny

Zakaz głosowania w przypadku pojawienia się przesłanki interesu prawnego radnego stanowi pewną gwarancję prawidłowego wykonywania mandatu, uniemożliwiając mu wykorzystanie swej funkcji publicznej dla...

07.12.2014

NIK krytycznie o rozbudowie szpitala w Gnieźnie

Samorząd terytorialny

Skierowanie zawiadomienia do prokuratury rozważa NIK po kontroli dotyczącej rozbudowy szpitala w Gnieźnie (Wielkopolskie). Zdaniem NIK, mimo zaangażowania blisko 8 mln zł, rozbudowa jest nadal na...

07.12.2014

Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę estakady katowickiej

Zamówienia publiczne

Poznańskie Inwestycje Miejskie rozstrzygnęły przetarg na przebudowę obiektów inżynierskich w ciągu ul. Krzywoustego (DK 11) nad ul. Inflancką i ul. Chartowo czyli tzw. estakady katowickiej. Zwycięska...

07.12.2014

Robert Biedroń zaprzysiężony na prezydenta Słupska

Samorząd terytorialny

Robert Biedroń złożył w sobotę ślubowanie i został zaprzysiężony na prezydenta Słupska. Uroczystość odbyła się podczas sesji Rady Miasta. Zastąpił Macieja Kobylińskiego, który był prezydentem miasta...

06.12.2014

GDDKiA żąda ponad 192,6 mln od konsorcjum Polimexu

Zamówienia publiczne

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła pozew wzajemny przeciwko konsorcjum firm Polimex-Mostostal, Doprastav, MSF Engenharia oraz MSF Polska, żądając kwoty 192,61 mln zł z odsetkami za...

06.12.2014