Założenia opublikowane został w wykazie prac rządu. W większości zawierają to co w ubiegłym tygodniu zapowiedzieli premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski - m.in. to, że czekają nas ograniczenia w przemieszczaniu się w dniach: 31 grudnia 2020 r. i 1 stycznia 2021 r. Wiadomo także czy i jakie aktywności sportowe będą w tym czasie możliwe. W założeniach dotyczących zamkniętych obiektów brakuje jedynie wprost lodowisk i stadnin.

- Wszystko zależy jak ostatecznie sformułowane zostaną przepisy. Ale wygląda na to, że po wielu miesiącach mówienia o tym, że wydarzenia sportowe i współzawodnictwo sportowe będzie tylko dla zawodowców może się udać rządowi to ująć w rozporządzeniu. Aczkolwiek nadal widzę szansę na pewne luki - stąd potrzeba wstrzymania się do publikacji rozporządzenia/ pełnego projektu - mówi w rozmowie z Prawo.pl radca prawny Jakub Kowalski.  

Czytaj: W Sylwestra ograniczenia w przemieszczaniu, w Święta raczej nie>>

Ferie raczej z książką lub komputerem 

Z założeń wynika, że rząd chce ograniczenia współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i organizacji wydarzeń sportowych wyłącznie do sportu zawodowego lub zawodników pobierających stypendium sportowe, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy. 

Wyjaśnia również, że przez "sport zawodowy” rozumie uprawianie sportu w taki sposób, w jaki świadczy się pracę lub usługi za wynagrodzeniem, bez względu na to, czy pomiędzy sportowcem zawodowym a odpowiednią organizacją sportową istnieje formalna umowa o pracę czy też nie. 

Co ważne m.in. dla rodziców ma zostać wprowadzony zakaz funkcjonowania basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness. Wyjątek? Baseny, siłownie, kluby i centra fitness działające w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów lub udostępnianych zawodnikom kadry narodowej polskich związków sportowych.

To nie wszystko, nie ma także co liczyć na wypad do domów strachu, pokojów zagadek czy szkoły tańca. Ma być również wprowadzony zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty, działalności polegającej na prowadzeniu wesołych miasteczek i parków rozrywki. Objęte nim mają zostać stoki narciarskie oraz wypożyczalnie sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część obiektu rekreacyjnego.

W założeniach nie wymieniono lodowisk i jazdy konnej - ale wskazano "inne formy rozrywki lub rekreacji organizowane w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni". 

Prawnicy podkreślają, że dlatego za wcześnie na ocenę i trzeba przeanalizować całe rozporządzenie. - Już teraz działalność przedsiębiorców wynajmujących obiekty sportowe jest ograniczona. I sęk tkwi w tym jak nowe przepisy będą pasować do "starych". Czy będzie między nimi spójność, czy coś nie zostanie pominięte. A brak konsultacji projektu zwiększa szanse na nieścisłości - dodaje mecenas Kowalski. 

 

Szczepionki i kwarantanna

Nowe rozporządzenia ma także wprowadzić obowiązek odbywania kwarantanny przez osoby przekraczające granicę państwową również z krajów należących do strefy Schengen. Zgodnie z założeniami osoba przekraczająca granicę państwową ma przekazywać informację o adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, oraz numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z nią. Te informacje trafią następnie do systemów informacyjnych ochrony zdrowia i systemu teleinformatycznego. 

Planowane jest też zniesienie niektórych obostrzeń dla osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. I tak będą mogły bez dodatkowych testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz być przyjęte do domu pomocy społecznej, a także nie będą uwzględniane w limitach dotyczących tzw. spotkań towarzyskich. 

Nie będzie także w ich przypadku potrzeby odbywania kwarantanny gdy będą po kontakcie z osobą zakażoną wirusem albo po przekraczaniu granicy państwowej. Brak kwarantanny dotyczyć ma także tzw. ozdrowieńców - tj. osób, które były poddane izolacji w warunkach domowych, izolacji albo hospitalizacji z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2.