Cztery dni (od 28 listopada do 1 grudnia) obowiązywało rozporządzenie Rady Ministrów z 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 2091), a wraz z nim obowiązek zakrywania ust i nosa w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba.

Czytaj również: W pracy też w maseczce, nawet na open space i stołówce>>

Nowy przepis szybko został okrzyknięty bublem prawnym, bo oznaczał konieczność spożywania posiłków lub napojów w kuchni lub zakładowej kantynie… w maseczkach, nawet jeżeli w pomieszczeniu nie przebywa tylko jedna osoba. Także wypicie kawy czy zjedzenie kanapki przy własnym biurku nie byłoby możliwe bez maseczki, jeżeli w pokoju przebywała więcej niż jedna osoba.

Do podobnego wniosku musiała też dojść Rada Ministrów, bo już we wtorek, 1 grudnia, w nocy, w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało nowe rozporządzenie rządu w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 2132), które obowiązuje od 2 grudnia 2020 r.

Zgodnie z nowym par. 25 ust. 1 lit. c, do 27 grudnia 2020 r. obowiązywał będzie nakaz zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy ust i nosa w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej. W praktyce oznacza to więc, że to pracodawca będzie mógł zdecydować, czy i kiedy pracownicy mają zasłaniać nos i usta.  

Jednocześnie jednak rząd przywrócił wyłączenie z obowiązku zasłania ust i nosa przez osoby wykonujące czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach użyteczności publicznej. Zastrzegł jednak, że zarządzający takim budynkiem może postanowić inaczej, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania (par. 25 ust. 3 pkt 15).

W rozporządzeniu pojawił się też przepis, na mocy którego w zakładzie pracy będzie można odkryć nos i usta przy spożywaniu posiłków lub napojów (tj. par. 25 ust. 5 pkt 3 rozporządzenia).