Sędzia ma na to 14 dni. Zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych powołał się przy tym na art. 114 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. 

Nagroda za obronę sądów

Jak informował portal gdansk.pl, Dorota Zabłudowska - Sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe, także wiceprezes gdańskiego oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, została wyróżniona za sprzeciwianie się niekorzystnym dla praworządności zmianom w ustawach o Sądzie Najwyższym, Krajowym Rejestrze Sądowym i sądach powszechnych. 

Czytaj: Sędziowie o dyscyplinarkach - mamy mniej praw niż przestępca>>

Kapituła Nagrody zwróciła uwagę, że od SN, KRS i sądów powszechnych zależy przestrzeganie praw człowieka i zasad sprawiedliwości. - Sędzia Dorota Zabłudowska jest merytorycznym głosem i twarzą protestów, narażając interes osobisty i zawodowy - uzasadniła. 

 

Wyróżnienie za obronę praw człowieka 

Nagroda Równości przyznawana jest od dwóch lat za działania na rzecz praw człowieka: "kreowanie nowatorskich pomysłów, śmiałych idei, innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie równych szans, sprawiedliwości społecznej lub przeciwdziałania dyskryminacji wśród mieszkańców i mieszkanek Gdańska". 

Czytaj: Sędzia Kasicki: rzecznik dyscyplinarny powołuje się na stare przepisy>>

Można nią zostać też wyróżnionym "za bohaterski czyn w obronie praw człowieka, sprawiedliwości społecznej lub godności ludzkiej, z narażeniem własnego interesu, zdrowia lub życia".

Sędzia otrzymała nagrodę 9 grudnia 2018 z rąk ówczesnego prezydenta Paweł Adamowicza.