Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie "kategorycznie sprzeciwia się działaniom podejmowanym przez rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Piotra Schaba (na zdjęciu) i jego zastępców Michała Lasotę i Przemysława Radzika wobec sędziów manifestujących brak zgody na działania godzące w niezależność sądów i niezawisłość sędziów". - Czynności rzeczników dyscyplinarnych wymierzone w sędziów odważnie broniących konstytucji i sprzeciwiających się działaniom mającym na celu ich polityczne podporządkowanie, zmierzają w oczywisty sposób do zastraszenia całego środowiska sędziów - głosi uchwała.
Zdaniem je autorów, czynności rzeczników dyscyplinarnych wymierzone w sędziów odważnie broniących konstytucji i sprzeciwiających się działaniom mającym na celu ich polityczne podporządkowanie, zmierzają w oczywisty sposób do zastraszenia całego środowiska sędziów - głosi uchwała.

Czytaj: 
Sędziowie tłumaczą się przed rzecznikiem dyscyplinarnym >>

RPO: Rzecznicy dyscyplinarni nękają niektórych sędziów >>

Projekt uchwały zgłosili wszyscy sędziowie obecni na sali i została ona przyjęta przez aklamację. Uczestnicy zebrania zaapelowali też do ministra sprawiedliwości o odwołanie delegowania Przemysława Radzika i Michała Lasoty od orzekania w Sądzie Okręgowym w Warszawie. - Nie widzimy żadnej możliwości współpracy z osobami zaangażowanymi czynnie w działania o charakterze szykan wobec odważnych i niezależnych sędziów - napisano w uchwale.

Przemysław Radzik i Michał Lasota to sędziowie sądów rejonowych, których po powołaniu na funkcje zastępców rzecznika dyscyplinarnego minister delegował do orzekania w warszawskim Sądzie Okręgowym. Uchwała w tej części nie odnosi się do rzecznika Piotra Schaba, który jest sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Czytaj: KE: Będziemy reagować na represje wobec sędziów >>