Deklarację taką wiceprzewodniczący Komisji złożył w Brukseli przed posiedzeniem unijnych ministrów ds. europejskich, którzy kolejny raz zajmowali się sprawą praworządności w Polsce w ramach procedury z artykułu 7.
Nawiązując do tego zagadnienia Timmermans stwierdził, że nie ma pozytywnego przesłania dotyczącego sytuacji praworządności w Polsce. - Niestety niewiele się zmieniło i niektóre sprawy nawet się pogorszyły - ocenił.

Mówiąc o postępowaniach wobec polskich sędziów wiceszef KE nawiązał do tego, że prowadzone są dwa postępowania wyjaśniające w sprawie pytań prejudycjalnych zadanych Trybunałowi Sprawiedliwości UE przez sądy okręgowe w Łodzi, Warszawie i w Gorzowie.

Czytaj: 
Sędziowie tłumaczą się przed rzecznikiem dyscyplinarnym >>

RPO: Rzecznicy dyscyplinarni nękają niektórych sędziów >>

Jak poinformował rzecznik dyscyplinarny sędziów Piotr Schab postępowania te dotyczyły uzasadnionego podejrzenia "bezprawnego wpływania przez nieustalonych sędziów na przewodniczących składów orzekających w sprawach, w których skierowano pytania prejudycjalne, w celu spowodowania wydania orzeczeń określonej treści".

 

Wiceprzewodniczący Komisji zapowiedział, że przekaże ministrom państw UE informacje o wszystkich środkach dyscyplinarnych podejmowanych wobec sędziów w Polsce  Jak zaznaczył, możliwość bezpośredniego zadawania przez sędziów pytań prejudycjalnych do TSUE jest czymś szczególnie ważnym. - Każdy polski sędzia jest także sędzią europejskim, nikt nie powinien ingerować w prawo sędziego do zadawania pytań do Trybunału Sprawiedliwości UE. Jeśli to, że sędziowie mają do czynienia ze środkami dyscyplinarnymi, ponieważ zadają pytania Trybunałowi w Luksemburgu, staje się czymś o charakterze strukturalnym, to oczywiście Komisja będzie musiała działać - podsumował Frans Timmermans.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Podmioty uprawnione do skierowania odesłania prejudycjalnego do ETS >

Skutki wyroku TS odnoszące się do innych postępowań przed sądami krajowymi >

Zakres pytania prejudycjalnego >

Pytanie prejudycjalne - postępowanie >